Εκτύπωση  Αποστολή TΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
Τεχνικά Άρθρα
 Γραμμή Παραγωγής
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Τα συστήματα PLC είναι η «καρδιά» κάθε συστήματος αυτοματισμού
 


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΙΩΤΗΣ*
Οι τελευταίες αναλύσεις σχετικά με την τεχνολογία αυτοματισμού που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο, έχουν καταλήξει σε δύο βασικά συμπεράσματα: - Τα PLC είναι και θα συνεχίσουν για αρκετά χρόνια να είναι η «καρδιά» κάθε συστήματος αυτοματισμού.
- Τα PLC θα πρέπει να είναι εξ ορισμού συστήματα απόλυτα αξιόπιστα, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, να διαθέτουν χαρακτηριστικά που συνεχώς βελτιώνονται και εξελίσσονται. Αλλά και θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ευρύτερο σύστημα κάθε εφαρμογής, επικοινωνώντας προς κάθε επίπεδο ιεραρχίας με τρόπο απρόσκοπτο, εύκολο και φιλικό για το χρήστη.
Τα PLC διατίθενται με δεκάδες δυνατότητες επιλογής κεντρικών μονάδων (CPU) και εκατοντάδες μονάδες επέκτασης (εισόδων, εξόδων, μονάδες επικοινωνίες, ειδικές μονάδες κ.λ.π.). Σε κεντρική ή αποκεντρωμένη (decentralized) διαμόρφωση συστήματος ή σε βιομηχανικό δίκτυο με δυνατότητες έκτασης πρακτικά απεριόριστες. Σε συνεργασία με περιφερειακά συστήματα και προϊόντα, όπως Human Machine Interface, SCADA, Industrial Software, Industrial PC’s, Machine Vision systems, RF identification systems κ.λ.π.
Και βέβαια, συνοδευόμενα από όλα τα άλλα προϊόντα που επίσης χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμογή, όπως αισθητήρια, όργανα μέτρησης, συστήματα κίνησης και ηλεκτρολογικό υλικό. Τέλος, τα PLC υποστηρίζονται από μια ολοκληρωμένη σειρά παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου όπως οργανωμένη τεχνική υποστήριξη, τεχνική εκπαίδευση, γρήγορες παραδόσεις υλικών, εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και εγκατεστημένη βάση.

Αντί λογικών διατάξεων
Το PLC, χρησιμοποιούμενο κυρίως για αντικατάσταση των λογικών διατάξεων με ηλεκτρονόμους στους αυτοματισμούς - εξ ου και το όνομα Programmable Logic Controller), σήμερα είναι ένα προϊόν που εφαρμόζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης χωρίς διαφοροποιήσεις. Επίσης, το PLC διατίθεται στη μορφή μονάδων υποσυστημάτων για τη σύνθεση μοναδικών διατάξεων με μοναδικές δυνατότητες, και αφομοιώνει και ενσωματώνει συνεχώς νέες (για τον κλάδο) τεχνολογίες, με κύριο σκοπό την αύξηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων, αλλά και την εξελικτική βελτίωση των υπαρχουσών.
Χωρίς να αναλύσουμε τους μηχανισμούς, παρατηρούμε ότι, όπως και για όλα τα παρόμοια προϊόντα, οι τάσεις αυτές έχουν δυο σημαντικές συνέπειες:
- Το PLC είναι πλέον ένα αναλώσιμο προϊόν. Παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα, είναι χαμηλού κόστους, έχει τυποποιημένα χαρακτηριστικά και διατίθεται, όπως και το υπόλοιπο ηλεκτρολογικό υλικό.
- Η ευθύνη σχεδιασμού μιας επιτυχούς εφαρμογής έχει μετατοπισθεί προς τον εγκαταστάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εγκαταστάτης, εκτός από τον παραδοσιακό ηλεκτρομηχανολογικό τομέα, πρέπει να είναι ενημερωμένος και να είναι σε θέση να κρίνει σε θέματα αυτομάτου ελέγχου και μεθόδων προγραμματισμού.
Η συντήρηση του λογισμικού μιας εφαρμογής είναι ίσως η σημαντικότερη αιτία καθυστερήσεων και κοστολογικών υπερβάσεων στην επιτυχή παράδοση ενός έργου. Έτσι, το ήδη αναπτυγμένο και άλλο υπάρχον λογισμικό, τα εργαλεία ανάπτυξης και η οικειότητα με τα PLC ενός κατασκευαστή είναι ο σημαντικότερος, αν όχι, ο μόνος παράγοντας στην τελική επιλογή μιας τεχνολογίας PLC και όχι οι ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής ή του πελάτη. Προφανώς μια τεχνολογία PLC που δεν απαιτεί ανάπτυξη λογισμικού δεν έχει τέτοιους περιορισμούς και έχει σημαντικά πλεονεκτήματα κόστους και ευκολίας προσαρμογής στις ανάγκες μιας εγκατάστασης.

Δυνατότητες συστημάτων
Τα PLC υποστηρίζουν όλα τα διαδεδομένα βιομηχανικά δίκτυα για να καλύψουν και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, όχι μόνοι για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Τα PLC προσφέρουν στον χρήστη της εφαρμογής εύκολη και κατανοητή πρόσβαση στην παραγωγική διαδικασία. Μέσω ειδικού λογισμικού που “φορτώνεται” στην οθόνη, απλοποιείται όχι μόνο η παρακολούθηση της παραγωγής αλλά και η επέμβαση σε αυτήν. Οι οθόνες αυτές προσφέρουν τα παρακάτω: Ικανότητα αλφαριθμητικών χαρακτήρων και στα Ελληνικά, ικανότητα σύνδεσης με PLC πολλών άλλων εταιριών, report των σημάτων, γραφικά – εκτύπωση δεδομένων – alarms – communication.
Ιδιαίτερες υπηρεσίες στον τομέα του βιομηχανικού ελέγχου είναι:

- Απλή, αυτόνομη, μη-επανδρωμένη λειτουργία και δυνατότητα χειρισμού από ανειδίκευτο προσωπικό. Ο χειριστής ενός συστήματος πρέπει να μπορεί να επικεντρώνει την προσοχή του απερίσπαστα στο πραγματικό αντικείμενο της ευθύνης του.
- Πλήρως, τοπικά προγραμματιζόμενες παράμετροι, λειτουργίες, συναρτήσεις και εξισώσεις για κάθε είσοδο, έξοδο και μετρούμενο μέγεθος. Κάθε εγκατάσταση είναι διαφορετική και εξελίσσεται. Συνεπώς, ο προγραμματισμός και η συντήρησή του πρέπει να γίνεται τοπικά, χωρίς την προϋπόθεση οικειότητας/γνώσης κάποιας γλώσσας και με ευρέως διαθέσιμα ή καθόλου ειδικά εργαλεία.
- Πλήρης διαχείριση και έλεγχος δικτύου. Πλήρης ενσωμάτωση σε εποπτεύοντα συστήματα και δικτύωση/συνεργασία με άλλο υλικό. Ακόμα και για τους ελεγκτές, η εποχή μας είναι αυτή των συμμαχιών και συνεργασιών.
- Ημερολόγιο λειτουργίας και καταγραφή των στοιχείων της εποπτευόμενης παρτίδας σε μονάδες επιλογής του χρήστη.

Ο «προγραμματισμός» γίνεται με την επιλογή και ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων και συναρτήσεων. Προς επεξεργασία μπορούν να ληφθούν εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις (ή γεγονότα) και μετρούμενα μεγέθη. Τα μετρούμενα μεγέθη επεξεργάζονται από φίλτρο τρέχοντα μέσου, που σταθεροποιεί το αποτέλεσμα της μέτρησης και του πραγματοποιούμενου ελέγχου. Επιπλέον, τα μετρούμενα και άλλα αναλογικά μεγέθη μπορούν να μετασχηματισθούν από πίνακα μετατροπής και διακρίβωσης δέκα σημείων σε μονάδες επιλογής του χρήστη.

Σημαντικές δυνατότητες
Την προηγούμενη δεκαετία τα συστήματα PLC ανέπτυξαν πολλές σημαντικές δυνατότητες. Παρακάτω καταγράφουμε μια σειρά από αυτές:
- Επεξεργασία έως 32768 σημάτων, PLC CPU – PC CPU – MOTION CPU, Cycle Time 34 ns.
- Ταυτόχρονος έλεγχος έως και 96 αξόνων.
- Ικανότητα Remote diagnosis.
- Δικτύωση σε Profibus-CC Link-Ethernet-I/O Link-Melsecnet-Asi, CANOpen, Device Net.
- Ικανότητα προγραμματισμού σε πολλές διαφορετικές γλώσσες,
- Ικανότητα προγραμματισμού της PC CPU σε C++ ή Visual Basic, Πιστοποιητικά Ναυτιλίας ABS, RINA, NK, LR, GLC, BV, DNN

Εφαρμογές
Ανάμεσα στις πιο αντιπροσωπευτικές εφαρμογές του PLC θα ξεχωρίζαμε τις ακόλουθες:
- Έλεγχος εξαερισμού μεγάλης εγκατάστασης. Ο ελεγκτής οδηγεί τον ή τους κινητήρες του εξαερισμού ανάλογα με την υγρασία, τη θερμοκρασία και τον αριθμό παρευρισκομένων στο χώρο.
- Έλεγχος και παρακαλούθηση αντλιοστασίων και αεροστασίων. Ο ελεγκτής εποπτεύει, καταγράφει και οδηγεί τα επιβλεπόμενα μηχανήματα.
- Εντός γραμμής επεξεργασία και διαχείριση του παραγόμενου αντικείμενου σε εργαλειομηχανές, με τον έλεγχο και ενεργοποίηση των κοπτικών και διαμορφωτικών μηχανισμών.
- Διαχείριση, επεξεργασία και καταγραφή μεταφερομένων υλικών σε συσκευαστικές μηχανές, τροφοδότες και αποτροφοδότες υλικών.
- Γενικός έλεγχος και εποπτεία παραγωγικού εξοπλισμού.

*Ο κ. Γιώργος Μαλιώτης είναι μηχανολόγος μηχανολόγος ΕΜΠ
 
 Τεχνικά Άρθρα / Αυτοματισμός
Ρομπότ συγκόλλησης με εφαρμογή στην αυτοκινητοβιομηχανία
sdas
Ρουλεμάν: Παρακολούθηση και διάγνωση βλάβης
Η βιομηχανία μη αλκοολούχων ποτών επιλέγει συσκευασία PET
Αργύρης Σανίνος: Ο σύγχρονος αυτοματισμός παράγει φθηνότερο προϊόν
Βραβεία Red Dot σε εργαλεία και ρομπότ
Το μέλλον του PLC στη βιομηχανία
Ανακάμπτει η αγορά βιομηχανικού αυτοματισμού
Τύποι οργάνων μέτρησης στη βιομηχανική παραγωγή
Η «ευφυΐα» στην παραγωγή της μεταλλουργίας
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook