Εκτύπωση  Αποστολή TΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
Τεχνικά Άρθρα
 Γραμμή Παραγωγής
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Αύξηση αντοχής με την αμμοβολή
 
Οι πιο σημαντικές εργολαβίες των συνεργείων αμμοβολής αφορούν σε κελύφη πλοίων.
Οι πιο σημαντικές εργολαβίες των συνεργείων αμμοβολής αφορούν σε κελύφη πλοίων.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΛΙΩΤΗ

Η αμμοβολή είναι μια κατεργασία μιας μεταλλικής επιφάνεια η οποία βελτιώνει την ποιότητα της καθώς την απαλλάσσει από τυχόν σκουριές και άλλες ορατές αποθέσεις. Η αμμοβολή πολύ συχνά συνιστά μια διαδικασία προετοιμασίας μιας μεταλλικής επιφάνειας πριν τη βαφή της. Η καλή εφαρμογή των επάλληλων στρωμάτων των χρωμάτων, ή οποιωνδήποτε επιφανειακών επικαλύψεων(π.χ ρητίνες) επί της επικαλυπτόμενης μεταλλικής επιφάνειας επηρεάζεται καθοριστικά από την καλή ποιότητα της επικαλυπτόμενης επιφάνειας. Είναι προφανές ότι οι περιπτώσεις στις οποίες επιλέγεται να αμμοβοληθεί ένα μεταλλικό αντικείμενο είναι εκείνες κατά τις οποίες το αντικείμενο αυτό, κατά τη βιομηχανική του χρησιμοποίηση, προβλέπεται να υποστεί σημαντική επιφανειακή φθορά(π.χ χημική ή μηχανική διάβρωση), είτε σαν λειτουργικό τμήμα μιας μηχανής, είτε σαν εκτεθειμένο τμήμα ενός δικτύου(π.χ σωληνώσεις). Από την άλλη πλευρά δεν κρίνεται συνήθως αναγκαίο να αμμοβολούνται εξαρτήματα από ειδικά μέταλλα και κράματα τα οποία εκ της συστάσεως και της κατασκευής τους έχουν αυξημένη αντοχή στις επιφανειακές καταπονήσεις(π.χ ανοξείδωτος χάλυβας, χρωμιούχος χάλυβας, Hastelloy κ.λ.π).

Ποιότητες αμμοβολής

Οι ποιότητες αμμοβολής καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα συσχετιζόμενες με συγκεκριμένες διεθνείς προδιαγραφές (SSPC, British Standards 4232, ISO 8501 κ.λ.π), αλλά και με μια διαβάθμιση που κωδικοποιείται με βάση τις διάφορες διεθνείς προδιαγραφές ξεκινώντας από τη χαμηλότερης ποιότητας αμμοβολή και καταλήγοντας στην υψηλότερης ποιότητας αμμοβολή. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω έχουμε τις παρακάτω τέσσερις βασικές ποιότητες αμμοβολής:

1. Η πρώτη ποιότητα κατά BS 4232 που κωδικοποιείται ως SP5 κατά SSPC, κωδικοποιείται παράλληλα κατά ISO 8501 ως Sa 3 και περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλων των ορατών σκουριών, του mill scale, της προυπάρχουσας πιθανόν παλαιότερης βαφής και των όποιων άλλων ξένων ουσιών. Η ποιότητα αυτή της αμμοβολής επιτυγχάνει λευκή μεταλλική επιφάνεια.

2. Η δεύτερη ποιότητα κατά BS 4232 που κωδικοποιείται ως SP10 κατά SSPC, κωδικοποιείται παράλληλα κατά ISO 8501 ως Sa 21/2 και περιλαμβάνει τον καθαρισμό μέχρι να ελευθερωθεί τουλάχιστον το 95% της μεταλλικής επιφάνειας από όλες τις ορατές σκουριές, το mill scale, την παλαιότερη βαφή και τις όποιες άλλες ξένες ουσίες. Η ποιότητα αυτή της αμμοβολής επιτυγχάνει σχεδόν λευκή μεταλλική επιφάνεια.

3. Η τρίτη ποιότητα κατά BS 4232 που κωδικοποιείται ως SP6 κατά SSPC, κωδικοποιείται παράλληλα κατά ISO 8501 ως Sa 2 και περιλαμβάνει τον καθαρισμό μέχρι να ελευθερωθεί τουλάχιστον το 75% της μεταλλικής επιφάνειας από όλες τις ορατές αποθέσεις. Η ποιότητα αυτή της αμμοβολής αντιστοιχεί στη συνήθη εμπορική μορφή του μετάλλου.

4. Η τέταρτη ποιότητα κατά BS 4232, που κωδικοποιείται ως SP7 κατά SSPC, κωδικοποιείται παράλληλα κατά ISO 8501 ως Sa 1 και περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλων εκτός των σκουριών, των αποθέσεων mill scale, της προυπάρχουσας παλαιότερης βαφής και των όποιων άλλων ξένων ουσιών, οι οποίες είναι σφικτά συνδεδεμένες (με μεγάλες δυνάμεις συνάφειας) με την κατεργαζόμενη μεταλλική επιφάνεια. Η ποιότητα αυτή της αμμοβολής επιτυγχάνει μια "βουρτσισμένη" μεταλλική επιφάνεια.

Διαδικασία και εξοπλισμός

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες αμμοβολής η αμμοβολή κλειστού τύπου και η αμμοβολή ανοικτού τύπου. Η κλειστού τύπου εκτελείται σε ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες ή αίθουσες ή τούνελ μεγάλου μήκους. Η ανοικτού τύπου εκτελείται σε ανοικτούς χώρους συνηθέστατα όταν είναι αναγκαίο να αμμοβοληθεί για λόγους συντήρησης ήδη εγκατεστημένος και εν λειτουργία εξοπλισμός. Μια άλλη κατηγοριοποίηση των διαδικασιών αμμοβολής έχει να κάνει με το αν επιτρέπεται η ανάκτηση και η επαναχρησιμοποίηση του μέσου βολής.

Πριν από τη διαδικασία της αμμοβολής γίνεται η "απελαίωση" της αμμοβολούμενης επιφάνειας. Αυτή συνίσταται στην απομάκρυνση των πάσης φύσεως επικαθίσεων από διαλυτά άλατα, λάδια, γράσο, ψυκτικά υγρά, υγρά κοπής και διάτρησης κ.λ.π. Η πιο κοινή μέθοδος για να επιτευχθεί η απελαίωση είναι η χρήση διαλυτικών, ακολουθούμενη με σφουγγάρισμα με καθαρά ράκη και με προσεκτικό τρόπο, ώστε να μη διαχέονται τα διαλυτικά και οι επικαθίσεις στην ευρύτερη επιφάνεια. Παράλληλα για την απελαίωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά γαλακτώματα και απολαδωτικά σκευάσματα από διάφορους κατασκευαστές καθώς επίσης και καθαρισμός με ατμό. Στη διεθνή προδιαγραφή SSPC-SP1 προτείνονται σχετικές διαδικασίες απελαίωσης.

Το "χτύπημα" των μεταλλικών επιφανειών με άμμο γίνεται με την βοήθεια δέσμης αέρα με συγκεκριμένη πίεση. Ο αέρας για την αμμοβολή θα είναι καθαρός και στεγνός απαλλαγμένος από ελαιώδη. Το κομπρεσέρ πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει πίεση στο ακροφύσιο το λιγότερο 7 kp/cm2. Όταν η αμμοβολή γίνεται σε ανοικτό χώρο το κομπρεσέρ πρέπει να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση ώστε ο αέρας εισόδου να μην μολύνεται από πηγές ρύπων, ή από την εξάτμιση της ντηζελομηχανής (ιδιαίτερα με διοξείδιο του άνθρακα). Η ντηζελομηχανή αυτή σε μια ανοικτού τύπου διαδικασία αμμοβολής, πιθανότατα βρίσκεται πλησίον του κομπρεσέρ, αλλά και του "ντουφεκιού" που εκτελεί την αμμοβολή. Η κατεύθυνση του ανέμου πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς γιατί τυχόν αλλαγές της θα επηρεάσουν καθοριστικά το αποτέλεσμα της αμμοβολής. Ένα κοινό λάστιχο αέρα ή κάποιος άλλος τύπος μάνικας, δεν πρέπει να αντικαθιστά τη μάνικα της αμμοβολής, που είναι ειδικά κατασκευασμένη για να μπορεί να διαχέει το στατικό ηλεκτρισμό. Η μάνικα της αμμοβολής και η αμμουδιέρα θα πρέπει να γειώνονται. Στο ακροφύσιο της μάνικας πρέπει να υπάρχει μηχανισμός "dead man control" του οποίου η συνεχής πίεση από το χειριστή πρέπει να αποτελεί προυπόθεση για την εκτέλεση της αμμοβολής. Ο σχεδιασμός του ακροφυσίου είτε από τη σκοπιά της ρευστοδυναμικής προσέγγισης, είτε από τη σκοπιά του υλικού κατασκευής του είναι καθοριστικός για την παραγωγική απόδοση της αμμοβολής και για την αξιόπιστη εκτέλεση της αμμοβολής. Το πιεστικό δοχείο, οι βάνες και τα άλλα εξαρτήματα θα έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον μέσα στα δύο τελευταία χρόνια με υδραυλική δοκιμή από πιστοποιημένο Γραφείο Επιθεωρήσεων.

Το αποξεστικό υλικό θα είναι άμμος η οποία θα είναι απαλλαγμένη από βρωμιές. Τα ελαιώδη και τα διαλυτά άλατα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,05%. Η άμμος έχει συνήθως κόκκους διαμέτρου 0,1-1,5 mm και συσχετίζεται με την παραγωγή του εκάστοτε προφίλ της μεταλλικής επιφάνειας. Η άμμος πρέπει να έχει πυριτική σύσταση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται άμμος θαλάσσης, η μαλακή άμμος λίμνης ή ποταμού. Η ακριβής μέθοδος και τεχνική εκτέλεσης της αμμοβολής που επιλέγει το συνεργείο που κάνει την αμμοβολή συσχετίζεται με το επιδιωκόμενο προφίλ της κατεργαζόμενης μεταλλικής επιφάνειας, με την εφαρμογή του χρώματος και της όποιας επικάλυψης θα γίνει στη συνέχεια επί της μεταλλικής επιφάνειας, αλλά και με τον τύπο της διάβρωσης που χρειάζεται να αποφευχθεί. Όταν πρόκειται να ακολουθήσει βαφή σε σχετικά μεγάλη θερμοκρασία (π.χ σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70 βαθμών Κελσίου), μετά την αρχική αμμοβολή καλό είναι να γίνεται πλύσιμο της μεταλλικής επιφάνειας με καθαρό νερό και "ξαναχτύπημα" της μεταλλικής επιφάνειας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την απαιτούμενη ποιότητα καθαρισμού για τι συγκεκριμένες συνθήκες βαφής.

Έλεγχος και προστασία αμμοβολημένης επιφάνειας

Πριν την αρχική επιθεώρηση της χτυπημένης επιφάνειας, το φορτίο του χρησιμοποιούμενου αποξεστικού, θα πρέπει να απομακρυνθεί. Κάθε περιοχή της αμμοβοληθείσας επιφάνειας στην οποία η ποιότητα της αμμοβολής δεν φτάνει στο προδιαγεγραμμένο επίπεδο θα πρέπει να σημαδεύεται και να διορθώνεται. Όλες αυτές οι σημειώσεις οι οποίες τυχόν γίνονται είτε με χρώμα, είτε με κιμωλία θα πρέπει να σβήνονται μετά την οριστική επιδιόρθωση και έλεγχο.

Στις περιπτώσεις που έχουμε διαδικασία αμμοβολής ανοικτού τύπου μετά τον έλεγχο της ποιότητας του χτυπήματος καλό είναι απομακρύνονται από το "πεδίο βολής" της αμμοβολής, τα εναπομείναντα ίχνη αποξεστικού υλικού και σκόνης με χρήση βιομηχανικών σκουπών κενού, οι οποίες μπορεί να είναι εφοδιασμένες με βούρτσες. Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση των κοινών χειροκίνητων σκουπών για να αποφευχθεί ανεπιθύμητη μη ελεγχόμενη διάχυση του αποξεστικού υλικού στον ευρύτερο χώρο του "πεδίου βολής". Καθαρισμός καλό είναι να γίνεται και σε κάθε κοντινή περιοχή στην οποία μπορεί να συσσωρεύονται σκόνη και "συντρίμματα" που μολύνουν την επιφάνεια, η οποία είναι έτοιμη για βαφή. Γενικά από τη στιγμή που μια επιφάνεια έχει χτυπηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης των εργασιών και είναι έτοιμη για βαφή ή εφαρμογή άλλης επικάλυψης, αυτή θα πρέπει να διατηρείται καθαρή και ανάλογα με τις συνθήκες των γενικότερων εργασιών στο εγγύς βιομηχανικό πεδίο, ίσως κριθεί αναγκαίο να διαμορφωθεί μια καθαρή περιοχή, όπου θα αλλάζονται τα παπούτσια του προσωπικού που είναι πιθανόν να πλησιάσει ή και να πατήσει στη χτυπημένη επιφάνεια.

Προστασία εργαζομένων

Η αμμοβολή είναι εργασία με πολύ υψηλό βαθμό κινδύνου καθώς η υψηλή συγκέντρωση σκόνης στην περιοχή εργασίας ενοχοποιείται για την πρόκληση πνευμονικών παθήσεων, όπως πυριτίαση(από χρήση άμμου με υψηλά ποσοστά χαλαζία) ή πνευμονική ίνωση από εισπνοή των λεπτόκοκκων σωματιδίων. Οι παραπάνω κίνδυνοι αυξάνουν σημαντικά κατά την εκτέλεση εργασιών σε περιορισμένους χώρους δηλαδή κατά τη λεγόμενη διαδικασία αμμοβολής κλειστού τύπου.

Η αμμοβολή είναι μια από τις διαδικασίες κατά την οποία γίνεται από τους εργαζόμενους χειρισμός μέσων υπό πίεση και συγκεκριμένα αέρα υπό πίεση. Έτσι λοιπόν προκύπτουν κίνδυνοι τραυματισμού του χειριστή της συσκευής από αστοχία χειρισμού λόγω του μεγάλου μεγέθους των αναπτυσσόμενων δυνάμεων αντίδρασης. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι χειριστές των μηχανών αμμοβολής πρέπει να φέρουν ειδικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα:

~ Αναπνευστική συσκευή που στην προσωπίδα της θα διοχετεύεται συνεχώς καθαρός αέρας με σχετική πίεση. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς κατά τη λειτουργία του μηχανήματος αμμοβολής. Για την προστασία του κεφαλιού και της αναπνοής του ο χειριστής μπορεί να φέρει ειδικό κράνος τροφοδοτούμενο με αέρα θετικής πίεσης. Η τροφοδοσία του αέρα στο κράνος θα γίνεται από εξοπλισμό πιστοποιημένο για την καταλληλότητα του φιλτραρισμένου αέρα που θα αναπνέει ο χειριστής.

~ Ειδική ενδυμασία που μπορεί να είναι ένα προστατευτικό κοστούμι, ή μια ολόσωμη φόρμα. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η ειδική ενδυμασία να είναι πάντα σε καλή κατάσταση.

~ Ειδικός εξοπλισμός προστασίας και συγκεκριμένα γάντια προστασίας των χεριών και ειδικές μπότες που καλό είναι να φτάνουν μέχρι το μηρό του χειριστή και να περιβάλουν το κάτω μέρος της στολής του.

~ Σε αμμοβολές ανοικτού τύπου είναι πιθανόν να έχουμε συνεργασία δύο χειριστών, οι οποίοι να βρίσκονται σε σημαντική απόσταση μεταξύ τους(π.χ αμμοβολή κελύφους δεξαμενής πετρελαιοειδών). Ο ένας χειριστής διαχειρίζεται τον εξολισμό του συνολικού συστήματος αμμοβολής και ο άλλος που είναι και ο βασικός χειριστής το "ντουφέκι" που αμμοβάλλει. Στην περίπτωση αυτή ο χειριστής που εκτελεί την αμμοβολή καλό είναι να φέρει ωτασπίδες εφοδιασμένες με ενδοεπικοινωνία και καλωδιακή σύνδεση με τον χειριστή του υπόλοιπου εξοπλισμού.

Σημειώνεται πως η μάσκα θα πρέπει να δοκιμάζεται αν εφαρμόζει καλά και πως ενδείκνυται ο χειριστής να μην έχει γένια προκειμένου να διασφαλίζεται η καλή εφαρμογή της μάσκας. Αυτό το τελευταίο δεν κρίνεται απαραίτητο αν ο χειριστής φοράει ολόσωμη στολή.
 
 Τεχνικά Άρθρα / Κατασκευές & Υλικά
Μεταφορικές ταινίες: Η καρδιά της βιομηχανικής παραγωγής
Μοχλός παραγωγής τα έδρανα κύλισης
Η ελίτ της τεχνολογίας επεξεργασίας λαμαρινών στηv EuroBLECH 2014
AMB 2014: Οι εργαλειομηχανές θα λειτουργούν μέσα από τα πλήκτρα ενός smartphone!
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ: Τα βασικά είδη μηχανουργικών κατεργασιών
Πιστεύουμε στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς
Εργαλειομηχανές CNC
EXTRUDERS : Τα πιο σημαντικά μηχανήματα επεξεργασίας των πλαστικών προϊόντων.
Καθαριστικό υγρό οξειδωμένων μετάλλων
Νέα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα με υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερη πτώση πίεσης
Τόρνοι-φρέζες Monoblock
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook