Εκτύπωση  Αποστολή TΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Τεχνικά Άρθρα
Γραμμή Παραγωγής
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Τα βιομηχανικά απόβλητα και η αξιοποίησή τους
 
Ειδικά βυτιοφόρα οχήματα μεταφέρουν τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.
Ειδικά βυτιοφόρα οχήματα μεταφέρουν τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

Συνήθως, από αυτή τη στήλη παρουσιάζονται οι παραγωγικές διαδικασίες ενός μεγάλου φάσματος βιομηχανικών προϊόντων, το οποίο μπορεί να ξεκινάει από το βιομηχανικό εξοπλισμό και να φτάνει στη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Σε κάθε, όμως, εργοστάσιο πέραν του τελικού προϊόντος παράγονται και ένα πλήθος παραπροϊόντων, τα γνωστά σε όλους μας ως βιομηχανικά απόβλητα. Μοιραία, λοιπόν, είναι επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης μια νέας βιομηχανικής και επιχειρηματικής κουλτούρας, η οποία επιβάλλει την ανάπτυξη μονάδων που αποβλέπουν στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Επισκεφτήκαμε την πρώτη βιομηχανία αυτού του νέου είδους στην Ελλάδα προκειμένου να ανακαλύψουμε την παραγωγή, που κρύβεται πίσω από… την παραγωγή.

Περιβαλλοντικό πρότυπο

Η Polyeco ΑΕ ιδρύθηκε το 2001 από την Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ, η οποία επένδυσε σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο 13,5 εκατ. ευρώ. Το «Μετάδοση Ισχύος» βρέθηκε στο ιδιόκτητο οικόπεδο 35 στρεμμάτων δίπλα στο Διυλιστήριο των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπροπύργου Αττικής, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρίας και διαπίστωσε από πρώτο χέρι τις υπηρεσίες που προσφέρει στις βιομηχανίες – πελάτες της, καθώς και τη συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Τα τέσσερα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στο συγκεκριμένο κλάδο φροντίζουμε έτσι ώστε όλα τα κέρδη που αποκομίζουμε να επανεπενδύονται στην τεχνολογία και την έρευνα για το περιβάλλον. Επίσης, χάρη στα εθνικά και κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα για το περιβάλλον προσπαθούμε να βρίσκουμε συνεχώς νέες λύσεις για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων. Ο στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στην Ελλάδα προκειμένου να μη χρειάζεται να εξάγονται κάποια είδη αποβλήτων προς επεξεργασία στο εξωτερικό, σύμφωνα με την Αρχή της Εγγύτητας. Το περιβάλλον και οι υπηρεσίες της Polyeco δεν είναι ένα επιπλέον κόστος για τη βιομηχανία», μας λέει με νόημα κατά την υποδοχή μας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ο διευθυντής της, κ. Θανάσης Πολυχρονόπουλος.

Η Polyeco A.E. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 (Σύστημα Ποιοτικής Διαχείρισης) καθώς επίσης και σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

Απόβλητα…προς χρήση

Υπάρχουν παραπροϊόντα από βιομηχανίες διαδικασίες τα οποία οι παραγωγοί τους υποχρεούνται να τα διαθέσουν σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. Έτσι, λοιπόν, τα άνευ αξίας για τον παραγωγό απόβλητα τα οποία πρέπει να τα διαθέσουν νόμιμα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να τα κάνουμε χρήσιμα για έναν άλλο.

«Αυτό στην Polyeco το πετυχαίνουμε με δυο κυρίως τρόπους», τονίζει ο υπεύθυνος παραγωγής της εταιρίας, κ. Κωνσταντίνος Πλουμιτσάκος και συνεχίζει: «Υπάρχουν απόβλητα που τα κάνουμε εναλλακτικό καύσιμο για τη βιομηχανία και υπάρχουν και απόβλητα που τα κάνουμε εναλλακτικές πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν απόβλητα όπως οι πετρελαιοειδείς λάσπες από διυλιστήρια, οι λάσπες χρωμάτων από τις αντίστοιχες βιομηχανίες κ.α, τα οποία έχουν ενεργειακή αξία. Εμείς τα παίρνουμε στις εγκαταστάσεις μας και τα μετατρέπουμε σε ένα στερεό εναλλακτικό καύσιμο για τη τσιμεντοβιομηχανία. Τα υλικά που παραλαμβάνουμε, εκτός από λάσπες, είναι και άλλα υλικά μη επικίνδυνα όπως υλικά συσκευασίας που δεν πάνε για ανακύκλωση. Είναι, επίσης, έτοιμα τελικά προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι ακατάλληλα προς χρήση όπως π.χ. τσιγάρα.»

Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία αποδοχής των αποβλήτων. Το κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό της εταιρίας παίρνει δείγμα από τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους παραγωγούς. Αυτά αναλύονται στο χημείο της Polyeco ως προς τις παραμέτρους που κρίνονται χρήσιμες για την αποσαφήνιση της εν δυνάμει αξιοποίησης τους. «Το εργαστήριό μας, το οποίο έχει διαπιστευθεί από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2000, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια ιδιωτικού φορέα και ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα εργαστήρια σε οποιαδήποτε βιομηχανία. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η παραλαβή τους. Κατά τη διάρκεια της είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάλυση των εισερχόμενων αποβλήτων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι είδους απόβλητα παραλαμβάνουμε.

Αν καταλήξουμε σε συμφωνία με τον παραγωγό, όταν θα παραλάβουμε το απόβλητο παίρνουμε εκ νέου δείγμα, ξανακάνουμε τις κρίσιμες αναλύσεις και εφόσον συμφωνούν οι δυο αναλύσεις παραλαμβάνουμε το απόβλητο και το αποθηκεύουμε στο χώρο της παραγωγής», λέει ο κ. Δημήτρης Τηνιακός, υπεύθυνος του τμήματος διαχείρισης αποβλήτων.
Η γραμμή επεξεργασίας υλικών συσκευασίας και ετοίμων προϊόντων.
Η γραμμή επεξεργασίας υλικών συσκευασίας και ετοίμων προϊόντων.

«Αξία» στις λάσπες

Η παραγωγική διαδικασία εναλλακτικού καυσίμου από οργανικές λάσπες ξεκινά με την τροφοδοσία ενός ειδικού αναμίκτη με αυτές τις λάσπες, καθώς και με κάποια άλλα πρόσθετα. Έτσι, το παραγόμενο μίγμα είναι στερεό, ελαφρύ και πηγαίνει στην τσιμεντοβιομηχανία, όπου προωθείται πνευματικά μέσα στον περιστροφικό κλίβανο για πλήρη θερμική αξιοποίηση υποκαθιστώντας ένα μέρος του συμβατικού καυσίμου.

«Δεν είναι μια απλή διαδικασία, έχει αρκετές δυσκολίες. Πολλές φορές οι πρώτες μας ύλες είναι ανακατεμένες με ξένα σώματα γιατί οι παραγωγοί δεν έχουν μάθει να τα ταξινομούν και να τα φυλάνε χωριστά.

Θέλει πολύ καλό καθαρισμό τους και ειδικές αναλογίες πρώτων υλών που τηρούμε ευλαβικά γιατί το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της τσιμεντοβιομηχανίας», μας λέει ο κ. Πλουμιτσάκος, ενώ ο κ. Τηνιακός προσθέτει: «Αξίζει να αναφερθεί ότι καθ` όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας λαμβάνονται διαρκώς δείγματα, τα οποία ελέγχονται στο εργαστήριό μας για να δούμε αν είμαστε εντός προδιαγραφών».

Σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονόπουλο: «Μόνο μια τσιμεντοβιομηχανία –ο ΤΙΤΑΝ- έχει άδεια στην Ελλάδα για τη χρησιμοποίηση τέτοιου είδους εναλλακτικού καυσίμου και μόνο εμείς έχουμε άδεια για την παραγωγή του».

Υλικά συσκευασίας

Εκτός από τις οργανικές λάσπες πρώτες ύλες για την Polyeco αποτελούν και τα μη ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (χαρτί, γυαλί και ξύλο), καθώς και τα μη χρησιμοποιημένα έτοιμα προϊόντα (τσιγάρα, σαμπουάν, ξυραφάκια, καλλυντικά, βαφές μαλλιών, κόλλες, σιλικόνες κ.α.).

Τα υλικά αυτά παραδίδονται σε bulk containers ή pressure containers. «Στη συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής υπάρχει ένας προκαταρκτικός τεμαχιστής (shredder) ο οποίος τροφοδοτείται με μια ειδική αυτοκινούμενη αρπάγη. Εκεί η πρώτη ύλη τεμαχίζεται σε διαστάσεις 10Χ2 εκατοστών και μετά περνάει από μαγνήτη ο οποίος συγκρατεί τα μεταλλικά αντικείμενα. Στη συνεχεία το υλικό μέσω μεταφορικής ταινίας εισέρχεται εντός ενός κοκκοποιητή (granulator) όπου κόβεται σε διαστάσεις κάτω των 2 εκατοστών. Μετά το τεμαχισμένο υλικό που αποτελείται από χαρτί, πλαστικό και ξύλο χρησιμοποιείται σαν βοηθητικό υλικό στο στερεό εναλλακτικό καύσιμο» επισημαίνει ο κ. Πλουμιτσάκος.

Υγρό εναλλακτικό καύσιμο

Εδώ την πρώτη ύλη αποτελούν τα σαπουνέλαια- γαλακτώματα κοπής μετάλλων, τα οργανικά υγρά και διαλύτες, μίγματα λαδιού- νερού, υπολείμματα καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και ορισμένες κατηγορίες βιομηχανικών αποβλήτων. Τα απόβλητα παραλαμβάνονται με βυτιοφόρα οχήματα ή εντός καταλλήλων συσκευασιών και αποθηκεύονται εντός ειδικών δεξαμενών.

«Από εκεί τροφοδοτούνται σε έναν ειδικό εξατμιστήρα ο οποίος τα επεξεργάζεται. Σε αυτόν ξεχωρίζεται το καθαρό νερό από το μίγμα, συμπυκνώνεται ο όγκος του αποβλήτου και αυτό αποτελεί ένα υγρό εναλλακτικό καύσιμο επίσης για την τσιιμεντοβιομηχανία» υπογραμμίζει ο κ. Πλουμιτσάκος.

Εναλλακτικές πρώτες ύλες

Μια σειρά αποβλήτων όπως οι σκωρίες και τα χώματα μετάλλων, καθώς και οι βιομηχανικοί καταλύτες, λόγω της σύστασης τους είναι ιδανική πρώτη ύλη για τη τσιμεντοβιομηχανία γιατί περιέχουν σίδηρο, αλουμίνιο, πυρίτιο και ασβέστιο. «Αυτά τα υλικά έρχονται εδώ, καθαρίζονται από ξένα σώματα υπόκεινται σε μηχανική κατεργασία και προωθούνται στη τσιμεντοβιομηχανία. Τέλος, από τις αρχές του 2005 παράγεται ένα ειδικό πρόσθετο -και πάλι για την τσιμεντοβιομηχανία- ο επταϋδρικός θειικός σίδηρος» καταλήγει ο κ. Πλουμιτσάκος. Τέλος, στην Polyeco λειτουργεί ο αδειοδοτημένος σταθμός προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων. Ο σταθμός αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να αποθηκεύονται κατάλληλα συσκευασμένα, διάφορα επικίνδυνα απόβλητα, προκειμένου να απομακρύνονται άμεσα από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού έως ότου αποσταλούν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις χωρών της Ε.Ε.

Ο χώρος, διαθέτει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης και υπογείως έχει τοποθετηθεί ειδική γεωμεμβράνη ώστε να αποκλείεται η πιθανή διαρροή υλικών στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. «Είναι ο μοναδικός σταθμός στην Ελλάδα, ο οποίος πληρεί τις προδιαγραφές αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζει με υπερηφάνεια ο κ. Πολυχρονόπουλος.

 
 Γραμμή Παραγωγής
ΒΙΕΠΑ Παπαδόπουλος: Φτιάχνει μηχανές υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας
Παρασκευή φιαλών και αμπουλών ορού στην Demo AE
FlexPicker IRB 360: Το ρομπότ - «αράχνη»
Αυτοματοποιημένο…χειρουργείο
Ελαϊς: Επενδύσεις στην ποιότητα
«Πανεπιστημιακή» μονάδα επεξεργασίας χάρτου
Ο αυτοματισμός στην υπηρεσία των υλικών
«Αναγεννά» 15000 τόνους ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών
Άρωμα επιτυχίας και καθαριότητας
Η βιομηχανία της… γειτονιάς μας
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook