ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας


Τη δυνατότητα επιμόρφωσης προσφέρει σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη ΒΆ και ΓΆ κατηγορία επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), μέσα από σεμινάρια για τεχνικούς ασφαλείας που διοργανώνει.

Για αυτό το λόγο, το ΕΒΕΠ πραγματοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών, διάρκειας 10 ωρών, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, που αφορούν επιχειρήσεις ΓΆ κατηγορίας επικινδυνότητας και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Η συμμετοχή των εργοδοτών στα συγκεκριμένα σεμινάρια είναι δωρεάν για τα μέλη του ΕΒΕΠ, ενώ για όσους δεν αποτελούν μέλη του επιμελητηρίου προβλέπεται σχετικό κόστος.