Σ.Τ.Α.Ε.: Αλλάζει ο τρόπος πιστοποίησης των τεχνικών ασφαλείας


Τις προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος κ. Παναγιώτης Χατζηδημητράκης στο “Safety Gala 2017” για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (Α/Υ/Ε) φαίνεται να δικαιώνει η σημερινή εξέλιξη με τη δημιουργία ομάδων εργασίας από εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, οργανισμών, δημόσιας διοίκησης, κοινωνικών εταίρων κλπ, που θα ασχολούνται με την Α/Υ/Ε.

Στόχος έχει καταστεί η σχετική νομική αναβάθμιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, η αποδοτική εφαρμογή της, η προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και η ανάδειξή της ως βασικής παραμέτρου ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Μία εκ των ομάδων αυτών θα ασχοληθεί με τη σύνταξη των προδιαγραφών για την απόκτηση της επάρκειας και πιστοποίησης ικανότητας άσκησης της δραστηριότητας του τεχνικού ασφάλειας και υγείας της εργασίας.

Αυτή η εξέλιξη θα αλλάξει τη μέχρι τώρα άσκηση αυτής της δραστηριότητας από εργαζομένους που κατέχουν απλώς ένα πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης ή έχουν παρακολουθήσει ένα σεμινάριο μερικών ωρών.

Η πρώτη συνεδρίαση των ομάδων θα γίνει στα μέσα Ιανουαρίου 2018 στην Κολωνία της Γερμανίας.