Ο ΣΕΒΕ στηρίζει το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»
Τη στήριξή του στο νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ , για τη στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια έως 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα το μέγιστο που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας είναι 50.000 ευρώ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ εξαίρει τα θετικά στοιχεία του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ, για το οποίο η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό και ενδιαφέρον πρόγραμμα για τις ελληνικές παραγωγικές/μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και καιρό αναμένουν στοχευμένα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ για την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας», τονίζει ο ΣΕΒΕ, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της στοχευμένης υποβοήθησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Στα ιδιαίτερα θετικά σημεία του προγράμματος, ο ΣΕΒΕ σημειώνει:

• τον ευέλικτο και ελκυστικό χαρακτήρα του προγράμματος, που είναι απλό στη διαχείρισή του και δεν απαιτεί διαδικασία αξιολόγησης (FIFO, first in-first out), παρά μόνο ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και δικαιολογητικών επιβεβαίωσης τυπικών προϋποθέσεων

• το νομικό πλαίσιό του με βάση τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον χαρακτήρα του ως ανοιχτό πρόγραμμα

Επιπρόσθετα ωστόσο ο ΣΕΒΕ τονίζει την ανάγκη της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και κατεξοχήν του ΕΠΑνΕΚ, σε δράσεις και ικανούς προϋπολογισμούς, για την ενίσχυση των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων. Όπως επίσης και τη ανάγκη συμπλήρωσης του «Επιχειρούμε Έξω» με το αναμενόμενο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜΜΕ» που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2016 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ.