Παρέμβαση ΣΒΒΕ υπέρ της στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Την παρέμβαση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) υπέρ των καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας προκάλεσε η από 18 Δεκεμβρίου ανακοίνωση της ΓΓΕΤ ότι το επιπλέον ποσό των 86,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της Παρέμβασης ΙΙ του Α΄ Κύκλου της δράσης «Ερευνώ -Δημιουργώ -Καινοτομώ» θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με έδρα το νομό Αττικής.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με επιστολή του στις 21 Δεκεμβρίου 2017, προς τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Φωτάκη, μετέφερε τις έντονες διαμαρτυρίες επιχειρήσεων μελών του σχετικά με την αλλαγή του προτεινόμενου τρόπου κατανομής των επιπλέον 86,5 εκατ. ευρώ της δράσης, ζητώντας τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τονίζεται ότι «η σημασία της ανάπτυξης δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας από μεταποιητικές επιχειρήσεις, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του στόχου της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ χαιρέτισε την προκήρυξη του προγράμματος “Ερευνώ -Δημιουργώ -Καινοτομώ” το οποίο αποτελεί σημαντικό “εργαλείο” χρηματοδότησης δράσεων συνεργατικής έρευνας από μεταποιητικές επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες στη χώρα μας».

Υπογραμμίζεται ωστόσο στην ίδια επιστολή ότι η πρόσφατη απόφαση της ΓΓΕΤ «συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα, αξιόλογων ερευνητικών προτάσεων από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες, ενώ έχουν αξιολογηθεί θετικά, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων σε περιφερειακό επίπεδο».

«Επειδή ακριβώς η περιφερειακή κατανομή των κονδυλίων είναι δεσμευτική, ο ΣΒΒΕ ζητά το ανωτέρω ποσό να κατανεμηθεί αναλογικά στις Περιφέρειες της χώρας, ούτως ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα προτάσεις επιχειρήσεων που έλαβαν υψηλή βαθμολογία και έχουν έδρα την ελληνική περιφέρεια και την παραμεθόρια περιοχή», σημειώνει ο ΣΒΒΕ στην επιστολή του.