ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο

Αύξηση της τάξης του 1,9% κατέγραψε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) τον Ιούλιο του 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, με έτος βάσης 2010=100,0.

Η αύξηση του 1,9% είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του Ιουλίου 2017 που είχε μετρηθεί στο 3,1%. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,9% τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας.

Από την αύξηση:

• Κατά 9,6% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

• Κατά 4,1% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, επίπλων.

Από τη μείωση:

• Κατά 6,2% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

• Κατά 3,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.