Αυτό είναι το νέο ΔΣ ΤΟΥ ΣΒΕ

Την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2019 και εξέλεξε τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΕ για την επόμενη τριετία ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Σαββάκης

Α’ Αντιπρόεδρος – εκτελεστικός: Γιάννης Σταύρου

Β’ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Δαστερίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Δημητρίου

Γενικός Γραμματέας: Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Οικονομική Επόπτρια: Αικατερίνη Νένδου

Έφορος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος

Μέλος Δ.Ε.: Βασίλειος Καφάτος

Μέλος Δ.Ε.: Λουκία Σαράντη