ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ Α.Ε: Προϊόν WEG motor Scan
Η εταιρεία MAΓΚΡΙΝΟΞ Α.Ε είναι αντιπρόσωπος του οίκου WEG, ο οποίος εισάγει στην αγορά το WEG motor Scan.
To WEG motor Scan είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο το οποίο μετράει τις δονήσεις, τη θερμοκρασία καθώς και τις ώρες λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα διαγιγνώσκοντας τυχόν σφάλματα. Οι πληροφορίες μεταφορτώνονται στο cloud μέσω smartphone ή μέσω δικτυακής πύλης. Τα δεδομένα αναλύονται είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε στην πλατφόρμα WEG IoT. Μερικά πλεονεκτήματα αναφέρονται παρακάτω:
• Μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών συντήρησης • Αύξηση της αποδοτικότητας των μηχανημάτων • Μείωση στις απαιτήσεις ανταλλακτικών • Κατάλληλο για το Industry 4.0