2ο πανελλήνιο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ: Ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ με τη μακρόχρονη εμπειρία του στα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και το ΕΛΙΝΥΑΕ, ο φορέας των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, θα συνεργαστούν επ? ωφελεία των σκοπών των δύο οργανισμών.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής VR (Virtual Reality) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σε ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ κατά προτίμηση σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και θα προσφέρει πρόσθετες γνώσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Η επιλογή των ειδικοτήτων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με στόχο την βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος.

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει σύντομα από ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Βόλο, με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει η προεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ κ Ρένα Μπαρδάνη έχουν υποβληθεί προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα:

Με τις νέες μορφές απασχόλησης όπως η κατ? οίκον εργασία, ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) και η εξωτερική ανάθεση εργασιών, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ίσως την μόνη ευκαιρία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πολλών εργαζόμενων που θα απασχοληθούν με τις ανωτέρω μορφές εργασίας. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Γ. Βούτσινο. Το ΕΛΙΝΥΑΕ πρότεινε συντονισμένες δράσεις σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), γενικής αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς όσο πιο νωρίς εκπαιδεύεται και ευαισθητοποιείται στα θέματα αυτά ο νέος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα πετυχαίνουμε στην δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης που είναι το ζητούμενο.

Τυποποίηση της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ). Παρόλο που η εκπαίδευση αυτή αποτελεί τυπική υποχρέωση των επιχειρήσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της (περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.) δεν εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα να μένει ένα κενό τόσο στην ποιότητα όσο και στην τεκμηρίωσή της.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ ξεκινά την ανάπτυξη συστήματος τυποποίησης της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ που θα καταλήγει στην απόκτηση τεκμηριωμένων ατομικών δεξιοτήτων ΥΑΕ για κάθε εκπαιδευόμενο, με συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Ελέγξτε επίσης

Σύστημα στίλβωσης μεταλλικών καλουπιών σε κέντρα κατεργασιών CNC

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ανάπτυξη διάταξης στίλβωσης για κέντρα κατεργασιών CNC, η οποία επιτυγχάνει μείωση …