Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

AIRBLOCK : Εντοπισμός διαρροών αέρα με υπερηχητικό ανιχνευτή

Καθημερινά, σε διάφορα σημεία κάθε εργοστασίου διαπιστώνονται μικρές ή μεγαλύτερες διαρροές πεπιεσμένου αέρα από τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τις συνδέσεις ή τις σωληνώσεις που τροφοδοτούν την παραγωγή. Οι συγκεκριμένες απώλειες, όπως αναφέρει η εταιρεία Airblock, κοστίζουν ακριβά για κάθε επιχείρηση, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 – 30% της συνολικής παραγωγής πεπιεσμένου αέρα.

Η υπηρεσία που παρέχει Airblock αφορά την ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα μέσω του υπερηχητικού ανιχνευτή διαρροών της CS Instruments LD-500. Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία επιτυγχάνεται:

– Εντοπισμός όλων των διαρροών στο σύνολο του δικτύου.

– Προσδιορισμός του μεγέθους της κάθε διαρροής.

– Κοστολόγηση της κάθε διαρροής σε ετήσια βάση.

– Φωτογράφηση του σημείου διαρροής

– Επισήμανση των διαρροών με τοποθέτηση ετικέτας (Leak Tag).

– Λεπτομερής ανάλυση του συνόλου των διαρροών με εξαγωγή report πιστοποιημένου κατά ISO 50001.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ