;
;

Απάντηση της GS1 AISBL στην ανακοίνωση της «GS1» Ελλάς ΑΕ

Ανακοίνωση- απάντηση στην αντίστοιχη από 23/3/2010 ανακοίνωση της GS1 Ελλάς ΑΕ, εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός GS1 (GS1 AISBL). Σε αυτή αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Μετά την άρνηση της GS1 Ελλάς ΑΕ να συμμορφωθεί με την ήδη αμετάκλητη απόφαση του Πρωτοδικείου των Βρυξελλών της 20ης Ιουνίου 2008, η οποία επικυρώθηκε με την απόφαση του Εφετείου των Βρυξελλών της 3ης Σεπτεμβρίου 2009, ο GS1 AISBL επιδιώκει την εκτέλεση των προαναφερομένων αποφάσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κοινοτικό Κανονισμό 44/2001. Αμφότερες οι αποφάσεις, που είναι πλέον αμετάκλητες και πλήρως εκτελεστές στην Ελλάδα, απέρριψαν το αίτημα της GS1 Ελλάς ΑΕ να ανασταλεί η απόφαση του GS1 AISBL περί αποβολής της GS1 Ελλάς λόγω σοβαρών παραβιάσεων του καταστατικού του GS1 AISBL (όπως ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας της GS1 Ελλάς και η μη συμμετοχή εκπροσώπων των χρηστών στο διοικητικό της συμβούλιο) και απαγόρευαν ρητώς στη GS1 Ελλάς να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τα σήματα του GS1 AISBL.

»Η αίτηση του GS1 AISBL για την εκτέλεση των βελγικών αποφάσεων θα συζητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10 Ιουνίου 2010 και μέχρι τη συζήτηση ο GS1 AISBL υπέβαλε αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής σύμφωνα με το άρθρο 784 ΚΠολΔ το οποίο δεν έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το αίτημα προσωρινής διαταγής εξετάζεται αποκλειστικώς προφορικά και εκδίδεται χωρίς αιτιολογία ή εμβριθή ανάλυση.

»Συνεπώς δεν αληθεύει ότι ασκήθηκαν, πολλώ δε μάλλον, απερρίφθησαν «ασφαλιστικά μέτρα». Εξάλλου δεν απαιτείται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα αφού αυτό έχει γίνει ήδη στο Βέλγιο και οι βελγικές αποφάσεις δεν είναι μόνο εκτελεστές αλλά πλέον και αμετάκλητες. Ωστόσο για άλλη μία φορά, η GS1 Ελλάς προσπαθεί να αποφύγει ή να καθυστερήσει το μοιραίο παραποιώντας την πραγματικότητα και επιχειρώντας να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες κωδικών GS1 στην Ελλάδα και αποσιωπώντας την απλή αλήθεια ότι έχει αποβληθεί από τον οργανισμό GS1 AISBL ήδη από το Μάιο του 2008 και δεν μπορεί να εμφανίζεται ως Φορέας Μέλος του GS1.

»Με την παρούσα ευκαιρία θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους χρήστες κωδικών GS1 ότι εντός των επόμενων μηνών, θα συσταθεί στην Ελλάδα νέος μη κερδοσκοπικός φορέας με αποκλειστικό ενδιαφέρον αυτό των ίδιων των χρηστών. Στο μεταξύ, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «ενδιάμεσης περιόδου» μπορούν να απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία του GS1, στην ηλεκτρονική διεύθυνση greece@gs1.org ή μέσω του website www.gs1greece.org για βοήθεια και υποστήριξη ή νέους κωδικούς. Επίσης υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενοι κωδικοί τους παραμένουν σε ισχύ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά στην εφοδιαστική αλυσίδα.».

Ελέγξτε επίσης

Σεμινάριο του ΣΒΕ για την κλιματική αλλαγή

Σεμινάριο εργασίας για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου, πραγματοποίησε ο …