Μάζα & Ενέργεια

Αεραντλίες

Αεραντλία κατάλληλη για βαριές καταπονήσεις κατά τη λειτουργία.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΛΙΩΤΗ Οι βασικοί τύποι των αντλιών είναι τρεις. Οι φυγοκεντρικές αντλίες, οι περιστροφικές και οι παλινδρομικές αντλίες. Οι δύο τελευταίοι τύποι αντλιών συνιστούν μια ευρύτερη κατηγορία, τις αντλίες θετικής εκτοπίσεως. Η ενεργοποίηση των παραπάνω τριών τύπων αντλιών γίνεται κατά κύριο λόγο με τη βοήθεια ενός κινητήρα, που στις …

Διαβάστε περισσότερα

Δοσομετρικά συστήματα

Τα δοσομετρικά συστήματα και αντλίες χρησιμοποιούνται εκτεταμένα και στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΛΙΩΤΗ Τα δοσομετρικά συστήματα είναι συστήματα μεταφοράς ρευστών ή στερεών μέσων μέσα σε συγκεκριμένους διαλύτες με συγκεκριμένη παροχή ώστε να επιτυγχάνεται μια επιθυμητή περιεκτικότητα του πρόσθετου στο διάλυμα. Η συγκέντρωση του προσθέτου είναι μια καθοριστική φυσική παράμετρος για όλες τις περιπτώσεις βιομηχανικής δοσομέτρησης γιατί άλλοτε καθορίζει τη χημική …

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές

Μετασχηματιστής μεσαίας ισχύος. Αυτός ο τύπος μετασχηματιστή φτάνει σε ισχύ 40 MVA και τάση 161 KV.;Τα βασικά στοιχεία που συνιστούν ένα μετασχηματιστή ( π.χ. τυλίγματα) περνούν από δοκιμές πριν τοποθετηθούν στο δοχείο του μετασχηματιστή.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΛΙΩΤΗ Οι μετασχηματιστές συνιστούν μια τεχνολογία που έχει βρει πολλαπλές και ποικίλλες εφαρμογές εδώ και πολλές δεκαετίες. Καλύπτουν ανάγκες μιας ευρείας γκάμας εγκαταστάσεων, από τις πλέον μεγάλες είναι οι ηλεκτρικοί υποσταθμοί και από τις πλέον μικρές οι οικιακές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Καθοριστική είναι η ύπαρξη των μετασχηματιστών …

Διαβάστε περισσότερα

Φυγοκεντρικές αντλίες

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία για συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΛΙΩΤΗ Οι αντλίες συνιστούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αντικείμενα της μηχανολογίας και αποτελούν την καρδιά ενός μεγάλου τομέα βιομηχανικών αλλά και δημοσίων δικτύων, των δικτύων σωληνώσεων. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα τύπων αντλιών αρκετά διαφορετικών μεταξύ τους ως προς την αρχή λειτουργίας τη δομή και τις εφαρμογές …

Διαβάστε περισσότερα

Απόσταξη για κέφι αλλά και ενέργεια

Τα διυλιστήρια είναι οι κατεξοχήν βιομηχανικοί χώροι  όπου

Απόσταξη είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία με την πρόσδοση συγκεκριμένου ποσού θερμότητας σε ένα προϊόν αυτό αποκτά διφασική μορφή και η μάζα του προϊόντος διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το μέρος του προϊόντος που έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος συλλέγεται στο πυθμένα του δοχείου απόσταξης ως βαρύτερο. Η απόσταξη είναι …

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Καυστήρες

Καυστήρας αερίου που καίει LPG και έχουν εσωτερικά διαμόρφωση δαχτυλίου.;

Ο καυστήρας είναι το αναγκαίο εξάρτημα ενός φούρνου, του εξασφαλίζει την άριστη καύση του υγρού ή του αερίου καυσίμου. Τα χαρακτηριστικά του καυστήρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζουν τη γρήγορη και ομοιόμορφη ανάμιξη του καυσίμου και του εισαγόμενου αέρα, με σκοπό να επιτύχουμε ακαριαία καύση και υψηλή θερμοκρασία …

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερο χρώμα με τη φλεξογραφία

Σύγχρονη μηχανής φλεξογραφίας.;Καθάρισμα κυλίνδρου φλεξογραφικής μηχανής.

Η φλεξογραφία είναι μια σύγχρονη μέθοδος πολυχρωματικής εκτύπωσης πάνω σε εύκαμπτα υλικά εκτύπωσης. Η αρχή της μεθόδου είναι τελείως διαφορετική από τις γνωστές τεχνικές εκτύπωσης που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της έγχυσης (injection). Είναι όμως ανάλογη των κλασικών εκτυπώσεων της παραδοσιακής τυπογραφίας. Και τούτο γιατί και στη φλεξογραφία η εικόνα αποτυπώνεται …

Διαβάστε περισσότερα