Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΧρήσιμα linksΧρήσιμα links...

Χρήσιμα links

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται μία λίστα με ιστοσελίδες καθώς και χρήσιμους συνδέσμους σε κόμβους οι οποίοι παρέχουν ενημέρωση σε μηχανολόγους – μηχανικούς σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, τεχνικές εταιρίες, τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου και των Ο.Τ.Α., ναυτιλιακές εταιρίες, ξενοδοχεία, ναυπηγεία, χυτήρια μηχανουργεία, κλπ. καθώς και σε όλες τις εισαγωγικές, κατασκευαστικές και εμπορικές εταιρίες βιομηχανικού εξοπλισμού.

https://www.sev.org.gr/

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

http://www.sbbe.gr

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

http://www.svap.gr/

Σύνδεσμος βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς

http://www.sevt.gr/

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

http://www.elot.gr/

Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης

http://www.elinyae.gr/

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

www.ekt.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

https://www.ebeth.gr/

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

http://www.acci.gr/

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

http://www.eex.gr/

Ένωση Ελλήνων Χημικών

http://www.haci.gr/

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

www.acsmi.gr

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

www.bep.gr

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

www.iobe.gr

‘Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

www.obi.gr

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

http://www.pse.gr/

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων

http://www.seve.gr/

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

https://www.europarl.europa.eu/greece/el/

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Ελλάδος

www.mindev.gov.gr/

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

www.mindev.gov.gr/

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

https://www.gsevee.gr/

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων

https://pasevipe.gr/

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών

https://www.elinyae.gr/arhiki

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Και Ασφάλειας Εργασίας

www.sthev.gr/

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων Και Βιομηχανιών

www.sbtse.gr/

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας Και Στερεάς Ελλάδας

http://www.eie.gr/

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ