;
;

ΕΛΙΝΥΑΕ: Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τα ηλεκτρονικά εργαλεία που αναπτύσσονται, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και να λειτουργήσουν προς όφελος των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή της από τους εργασιακούς χώρους αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας πρόληψης και ασφάλειας.

Ωστόσο, ο κόσμος της εργασίας αντιμετωπίζει και νέες προκλήσεις, καθώς μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς. «Οι νέες συνθήκες εργασίας και μορφές εργασιακών σχέσεων, καθώς και το φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον εργασίας, όπως εξελίσσεται, αναδύουν νέους κινδύνους, που απαιτούν αντιμετώπιση. Πέραν από τα εργατικά ατυχήματα, που αποτελούν ένα μέρος της επικινδυνότητας ενός κλάδου, τα προβλήματα υγείας και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό μέρος του επαγγελματικού κινδύνου» υπογραμμίζουν εκπρόσωποι του ΕΛΙΝΥΑΕ.


Νέες δυνατότητες από την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δρ. Αντώνης Ταργουτζίδης, μηχανολόγος-μηχανικός και συντονιστής παραρτημάτων του ΕΛΙΝΥΑΕ, σημειώνει ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας δίνουν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης ηλεκτρονικών εργαλείων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ).

Όπως αναφέρει, κάποια από αυτά είναι τα εξής:

«- Λογισμικά εκτίμησης κινδύνου. Υπάρχουν στο εμπόριο σύνθετα λογισμικά για την εκτίμηση κινδύνου για μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και το λογισμικό OiRA (Online Interactive Risk Assessment) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, που απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις.

– Λογισμικά ελέγχου. Τα λογισμικά αυτά υποστηρίζουν τη λειτουργία ελέγχου των συνθηκών εργασίας με λίστες ελέγχου, δυνατότητα φωτογράφησης, κλπ.

– Ολοκληρωμένα λογισμικά διαχείρισης. Υπάρχουν στο εμπόριο και συνήθως περιλαμβάνουν τόσο τις παραπάνω λειτουργίες, όσο και τη δυνατότητα επιπλέον λειτουργιών (π.χ. διαχείριση μέσων ατομικής προστασίας και εκπαίδευσης, καταγραφή ατυχημάτων, κλπ), καθώς και την ολοκλήρωση σε σύστημα διαχείρισης (π.χ. ISO 45001:2018).

– Ειδικά λογισμικά, όπως λογισμικά για τον εργονομικό σχεδιασμό, μέτρηση κλίματος ασφαλείας, κλπ.

– Συστήματα wearables (φοριούνται από τους εργαζόμενους) με τεχνολογίες Internet of Things για την παρακολούθηση έκθεσης σε κίνδυνο.

– Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας για εκπαίδευση. Πρόκειται για εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία μπορούν να προσομοιώσουν επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς να εκτεθεί σε κίνδυνο ο εκπαιδευόμενος, αλλά και να επιτύχουν τη βιωματική εκπαίδευση του εργαζομένου».

Ο κ. Ταργουτζίδης διευκρινίζει ότι το λογισμικό OiRA είναι διαθέσιμο δωρεάν για χρήση στις ελληνικές επιχειρήσεις και απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις, όπως κομμωτήρια, εμπορικά καταστήματα, ξυλουργεία, φούρνους, κτλ.

Ελέγξτε επίσης

Εργονομία στο νέο ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον

*Άρθρο του Δρ Στέργιου Νάρη Η «ηλεκτρονική» επανάσταση των δεκαετιών του ’80 και ’90, με …