ΕΒΕΠ: Να δοθούν κίνητρα για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

 

Ελκυστικά φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες της Ευρωζώνης, με την προϋπόθεση να επιλέξουν ως φυσική και φορολογική έδρα την Ελλάδα, προτείνει με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

«Ο βασικός στόχος της παροχής κινήτρων είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και συνεργασίες προσώπων, για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας» αναφέρει μεταξύ άλλων το ΕΒΕΠ στην επιστολή του προσθέτοντας πως με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί σημαντικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να απαλλαχθούν, κατά 30%, από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρίας. Μάλιστα στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών, η απαλλαγή αυτή θα ανέρχεται σε 50%.

Σημειώνεται πως το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αφορά κάθε μορφής μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία, καθώς και συνεργασίες προσώπων, είτε με τη μορφή δεσμευτικών συμβάσεων – συμφωνιών, είτε με την από κοινού ίδρυση νέων εταιριών.

Στην κατεύθυνση αυτή το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει να δοθούν φοροαπαλλαγές σε ποσοστό 30-50% για διάστημα 9 ετών σε όλες τις νέες εταιρείες που θα δημιουργηθούν στη χώρα μας και θα προκύψουν από τη συγχώνευση, τόσο μεταξύ ελληνικών, όσο και μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δηλαδή, να δοθούν κίνητρα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έρθουν στην χώρα μας και να συνεργαστούν με ελληνικές. Δηλαδή, να φέρουν τα κεφάλαια και μέρος του κύκλου εργασιών τους στη χώρα μας, για τα οποία θα αποδίδονται οι αναλογούντες μειωμένοι φόροι στο ελληνικό κράτος. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να υπάρξουν κλίμακες μείωσης, αλλά και ρήτρες, ανάλογα με το ύψος των νέων επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Ελέγξτε επίσης

Η SABO στηρίζει το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

O όμιλος SABO στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης στη δημόσια …