Η τεχνολογία στην υπηρεσία της συσκευασίας

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της επιστήμης δημιουργεί ευκαιρίες και δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξελίξουν τις διαδικασίες τους, ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο αποδοτικές, λιγότερο κοστοβόρες και ευκολότερα προσαρμόσιμες στις νέες προκλήσεις της αγοράς.

Tου κ. Ηλία Γεωργακούδη*

Η εξέλιξη των καναλιών διανομής και η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού αποτελούν σήμερα σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να ξεπεράσουν τις σχετικές δυσκολίες προκειμένου να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους τους.

Στην επίτευξη αυτών των στόχων συμβάλλει κατά ένα μέρος και η συσκευασία των προϊόντων, η οποία οργανώνει, συγκρατεί και προστατεύει τα προϊόντα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης.

Η περαιτέρω διεύρυνση των καναλιών διανομής έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να αλλάξουν ολοκληρωτικά τον τρόπο δράσης τους επανασχεδιάζοντας ουσιαστικά τις συσκευασίες που χρησιμοποιούν, ώστε να διευκολύνουν τις διεργασίες, να μειώσουν το κόστος κατά την μεταφορά, την αποθήκευση και την διαχείριση των προϊόντων και να ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν.

Τεχνολογία και συσκευασία

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της αγοράς παγκοσμίως είναι η κυκλοφορία προϊόντων απομίμησης, αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας. Τα προϊόντα αυτά πολλές φορές είναι επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών, ενώ προκαλούν μεγάλες οικονομικές απώλειες στις εταιρείες παραγωγής των αυθεντικών προϊόντων, οι οποίες επενδύουν κεφάλαια στην έρευνα, στην παραγωγή, στη διαφήμιση και στην προώθηση των προϊόντων αυτών στις αγορές.

Στην προσπάθεια κατά των απομιμήσεων σημαντικό ρόλο παίζει και η συσκευασία των αυθεντικών  προϊόντων, ειδικά όταν ενσωματώνει νέες και προηγμένες τεχνολογίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενσωμάτωσης νέας τεχνολογίας σε συσκευασίες με στόχο την αντιμετώπιση πλαστών προϊόντων είναι αυτό της εταιρείας παραγωγής ειδών για καπνιστές Kingstons Technology, η οποία χρησιμοποίησε chip νανοτεχνολογίας στις συσκευασίες νέων προϊόντων ατμίσματος. Χρησιμοποιώντας ειδικούς σαρωτές στο σημείο αγοράς, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει αν το προϊόν είναι αυθεντικό, και στη συνέχεια να προχωρήσει ή όχι στην αγορά του. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί ακόμη και στο μελάνι, στο βερνίκι ή και στο χάρτινο ή πλαστικό περιτύλιγμα ενός προϊόντος.

Μια διαφορετική δυνατότητα που παρέχεται από τη νέα τεχνολογία είναι η θερμοχρωματική συσκευασία (βλ. φωτό 1) για προϊόντα που πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο, η οποία αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιεχομένου της.

 

Η συγκεκριμένη τεχνολογία (η οποία εφαρμόζεται σε μπουκάλια, σε δοχεία φαγητού για βρέφη, σε ποτήρια για καφέ ή τσάι κλπ.) εξυπηρετεί τον ευρύτερο τομέα του marketing, προσφέρει μια επαναστατική υπηρεσία στον καταναλωτή, βελτιώνει την εικόνα του προϊόντος στη συνείδηση του αγοραστή και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων. Πρέπει να προσθέσουμε ότι η RFID και NFC τεχνολογία εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στον τομέα της συσκευασίας, συμβάλλοντας όχι μόνο στην πληροφόρηση του καταναλωτή σχετικά με την προέλευση, την ημερομηνία παραγωγής, την ημερομηνία λήξης, τα συστατικά του προϊόντος, αλλά και στην προστασία του από πλαστά προϊόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τοποθέτηση τσιπ σε συσκευασίες κρασιού.

Ο αγοραστής είναι πλέον σε θέση να ελέγξει τη γνησιότητα του προϊόντος χρησιμοποιώντας μια απλή εφαρμογή στο κινητό του,  και μέσω αυτής να πιστοποιήσει τη συσκευασία του προϊόντος, να ελέγξει αν αυτή έχει ανοιχτεί ξανά στο παρελθόν και να λάβει βασικές πληροφορίες για τη διακίνηση και αποθήκευση του προϊόντος μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα (βλ. φωτό 2).

Η δύναμη λοιπόν, περνάει στα χέρια του τελικού καταναλωτή, καθώς στο κοντινό μέλλον, θα έχει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρά με τις συσκευασίες των προϊόντων που θα καταναλώνει και σε συνεργασία με τον παραγωγό να αποφεύγει τα προϊόντα απομίμησης. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να  να διαδοθεί πριν το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε, ενώ θα προστεθούν αναμφίβολα και νέες τεχνολογίες οι οποίες θα προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες στους καταναλωτές. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, μέχρι το 2030 η ζήτηση για «έξυπνες» συσκευασίες (smart packaging) που θα ενσωματώνουν ηλεκτρονικές τεχνολογίες αναμένεται να δημιουργήσει μια αγορά που θα ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι κάθε νέα τεχνολογία στον τομέα της συσκευασίας, εκτός από τα οφέλη που προσφέρει στη βιομηχανία και στον τελικό καταναλωτή, έχει και το ανάλογο κόστος, το οποίο δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τιμή του τελικού προϊόντος.

Τέλος, αν λάβουμε υπόψη και την ολοένα αυξανόμενη ευαισθησία του καταναλωτή σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να γίνεται με λελογισμένη χρήση πόρων, υλικών και ενέργειας.

 

*Ο δρ. Γεωργακούδης Δ. Ηλίας είναι ιδρυτής της Innovative Packaging Ideas (ipid.gr) και επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.

 

 

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Εφαρμογή υδραυλικής μετάδοσης κίνησης σε επιβατικά αυτοκίνητα

Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική σχεδιαστική λύση για τη μετάδοση ισχύος σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο είναι η …