;
;

Ιδρύθηκε Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ)

Την ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ) ανακοίνωσαν στις 27 Φεβρουαρίου 8 φορείς που διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), 16 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός ΟΥΔ, καθώς και 2 Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων. Αποστολή του, η προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) και η δημιουργία φιλικού και προνομιακού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις εντός αυτών.

Στόχος μέσω θεσμικού διαλόγου με την κυβέρνηση, τους ΟΤΑ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και οργανισμούς να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), όπου θα ισχύουν σαφείς κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα ελέγχεται με διαφάνεια η εφαρμογή τους.


Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων του ΕΣΕΠΠΑ θα είναι και η δημιουργία φιλικού και προνομιακού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις εντός ΟΥΔ, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη βιώσιμων, διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.


«Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς – ειδικότερα αυτοί που διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των ΒΕΠΕ του Ν.2545/97, των Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/11 και των Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ν.4302/14 – αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, χάρη στην παροχή των κατάλληλων υποδομών (ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων κ.λπ.), εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των γειτονικών περιοχών και επηρεάζουν θετικά τη διαμόρφωση σταθερών αξιών ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΣΕΠΠΑ και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Ελέγξτε επίσης

ΓΣΕΒΕΕ: Στην κοπή της πίτας του ΟΕΒΕΝΗ ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας

Αυστηρή κριτική ως προς τα  μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της …