;
;

Μάσκες συγκόλλησης και προστασία των συγκολλητών

ΓΡΑΦΕΙ ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

Οι περισσότεροι συγκολλητές βλέπουν την αγορά και τη χρήση ειδών ατομικής προστασίας ως αναγκαίο κακό. Παρά αυτή τη στάση, η προστασία του συγκολλητή είναι απαραίτητη, καθώς η συγκόλληση περιλαμβάνει διάφορους ορατούς κινδύνους, αλλά και άλλους που δεν φαίνονται με το μάτι. Σύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό «American Bureau of Labor Statistics» εκτιμάται ότι κάθε χρόνο στις Η.Π.Α συμβαίνουν 365.000 ατυχήματα κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης.

Προστασία σώματος
Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο ο συγκολλητής να προστατεύσει τον εαυτό του από τους κινδύνους αυτούς, εφ ´όσον γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί.

Μάτια
Το λαμπερό και έντονο φώς ενεργοποιεί αυτόματα τον φυσικό μηχανισμό άμυνας του σώματος: έτσι τα μάτια καλύπτονται από τα βλέφαρα. Επειδή ο μηχανισμός αυτός είναι ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, αλλά και επίσης όταν τα μάτια είναι εκτεθειμένα έχουν ως αποτέλεσμα την κούραση και τον ερεθισμό τους (κόκκινα μάτια), η ένταση του τόξου συγκόλλησης πρέπει να μειωθεί. Στα προϊόντα προστασίας συγκόλλησης, αυτό γίνεται είτε με οθόνες υγρών κρυστάλλων είτε με σκούρα γυαλιά προστασίας. Ο συγκολλητής είναι σε θέση να βλέπει την περιοχή συγκόλλησης αλλά ταυτόχρονα η ένταση του τόξου είναι μειωμένη.
Ένας ακόμα μεγάλος κίνδυνος είναι η παρουσία ακτινοβολιών UV και IR. Το γεγονός ότι η ακτινοβολία δεν μπορεί να γίνει αισθητή με γυμνό μάτι ξεγελά πολλούς συγκολλητές σε μία λανθασμένη αίσθηση ασφάλειας. Λόγω της έντασης της ακτινοβολίας, ακόμα και η παραμικρή έκθεση του ματιού σε αυτή, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς αλλά και σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις μακροχρόνια. Για την εγγυημένη προστασία του ματιού, πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο ακτινοβολιών UV και IR το οποίο αποτελεσματικά και μόνιμα θα αντανακλά την ακτινοβολία.

Αυτιά

Τα αυτιά απαιτούν ιδιαίτερη προστασία από τη UV και IR ακτινοβολία λόγω των λεπτών στρώσεων του δέρματός τους. Επιπλέον, το προϊόντα προστασίας των αυτιών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες διαδικασίες συγκόλλησης.

Αναπνευστικές οδοί
Ανάλογα με τη διαδικασία της συγκόλλησης και το υλικό, λεπτά σωματίδια, καπνοί ή δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις και αέρια μπορούν να απελευθερωθούν. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι ουσίες αυτές συνήθως οδηγούν σε πονοκεφάλους, ναυτία και βήχα. Χωρίς να το αντιληφθεί ο συγκολλητής, αυτά μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε σοβαρές ασθένειες και μακροπρόθεσμες βλάβες. Η ανάλυση των υλικών και των διαδικασιών συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει τον επαγγελματία να επιλέξει την κατάλληλη για αυτόν προστασία. Φίλτρα ανεμιστήρα με χρήση αερίου ή και φίλτρων σωματιδίων ή συστήματα με κεντρική παροχή αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος αναπνευστικών προβλημάτων.

Δέρμα και σώμα
Εγκαύματα και τραυματισμοί που προκαλούνται από καύτρες που πετάγονται αποτελούν το 70% των συχνότερων ατυχημάτων στους συγκολλητές, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη του «American Bureau of Labor Statistics». Η UV και IR ακτινοβολία μπορεί επίσης να προκαλέσει επικίνδυνα εγκαύματα τα οποία μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε καρκίνο του δέρματος. Μόλις λίγα λεπτά έκθεσης στην ακτινοβολία είναι αρκετή για να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Για το λόγο αυτό, πολλές εταιρείες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επαρκή προστασία ολόκληρης της περιοχής του κεφαλιού και προσφέρει διάφορα αξεσουάρ για την προστασία του λαιμού, του στήθους και του αυχένα.

Χέρια και πόδια
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η συγκόλληση δημιουργεί θερμά σωματίδια και μικρά θραύσματα (εν γένει καύτρες) τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εγκαύματα στις εκτεθειμένα μέρη του σώματος. Σε κάποια εργασιακά περιβάλλοντα οι συγκολλητές μπορεί να χρειαστεί να προστατευτούν από την πτώση διαφόρων αντικειμένων έτσι η επαρκής προστασία των χεριών και των ποδιών συνήθως θεωρείται ως ζωτικής σημασίας στην προστασία του συγκολλητή. Παρ ?όλους τους κινδύνους, οι συγκολλητές πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στο εργασιακό τους περιβάλλον και το πιο σημαντικό να είναι σε θέση να εκτελέσουν την απαιτητική τους εργασία χωρίς να πρέπει να επικεντρωθούν σε άλλα θέματα. Χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της έρευνας στο πεδίο της ατομικής προστασίας, οι συγκολλητές μπορούν να βρουν τη βέλτιστη και αξιόπιστη προστασία χωρίς στερηθούν την ελευθερία των κινήσεων.

Επιμέρους εξαρτήματα

Αυτόματο φίλτρο σκίασης
Το ADF ή αυτόματο φίλτρο σκίασης αποτελείται από οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD), ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ηλιακά κύτταρα και μπαταρίες, αισθητήρες και φίλτρο ακτινοβολιών UV / IR. Αυτό είναι το μέρος του κράνους που σκιάζει αυτόματα, όταν το τόξο ξεκινάει. Στην αγορά διατίθενται προϊόντα με ένα ευρύ φάσμα ADF με διάφορα χαρακτηριστικά και επιλογές προστασίας σκίασης. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, η ποιότητα του ADF αξιολογείται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια αξιολογούνται με σκοπό να παρέχει στον συγκολλητή την ένδειξη ποιότητας του εξοπλισμού προστασίας: οπτική τάξη, διεσπαρμένο φώς, την ομοιογένεια και την εξάρτηση στην οπτική γωνία. Όλες οι αξιολογήσεις θα πρέπει να αναγράφεται στο φίλτρο σκίασης «1», που είναι η υψηλότερη βαθμολογία και «3», που είναι η χαμηλότερη.

LCD – οθόνη υγρών κρυστάλλων
Οι οθόνες LCD αποτελούν μέρος του ADF. Μεταξύ άλλων περιέχουν υγρούς κρυστάλλους που επιτρέπουν την αυτόματη σκίαση του φίλτρου. Η διάταξη των υγρών κρυστάλλων ελέγχεται από ηλεκτρικούς παλμούς. Διαφορετικές ρυθμίσεις επιτρέπουν στους υγρούς κρυστάλλους να ανταποκρίνονται διαφορετικά στην ένταση του φωτός.

Φίλτρο ακτινοβολιών UV / IR
Πρόκειται για ένα φίλτρο χρησιμοποιείται για τον αξιόπιστο αντικατοπτρισμό των οπτικών ακτινοβολιών του φάσματος UV και IR. Το φίλτρο είναι μόνιμα τοποθετημένο στο ADF και προσφέρει μόνιμη προστασία, ανεξάρτητα από το αν η σκίαση του φίλτρου είναι ενεργή ή όχι.

Αισθητήρες
Οι αισθητήρες που βρίσκονται στο ADF ανιχνεύουν την έναυση του τόξου. Όταν συμβαίνει αυτό, οι αισθητήρες μεταδίδουν ένα σήμα στα ηλεκτρονικά που ενεργοποιούν στη συνέχεια την οθόνη υγρών κρυστάλλων.

Ηλιακά κύτταρα και μπαταρίες
Η ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει το ADF μπορεί να βρεθεί από διάφορες πηγές. Διατίθενται σειρές κρανών όπου η ενέργεια που χρειάζεται το ADF κατά τη διάρκεια των συγκολλήσεων προέρχεται από τα ηλιακά κύτταρα, τα οποία παράγουν ενέργεια από το τόξο συγκόλλησης. Ωστόσο, για να ξεκινήσει το ADF την πρώτη φορά κάθε συγκόλλησης, μια εφεδρική μπαταρία περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό.

Εμπρόσθιο διαφανές κάλυμμα
Το μπροστινό διαφανές κάλυμμα τοποθετείται στο κράνος μπροστά από το φίλτρο σκίασης. Εμποδίζει τις τσίμπλες (καύτρες) της συγκόλλησης στο να καταστρέψουν το φίλτρο σκίασης. Το κάλυμμα αυτό θα πρέπει να αλλάζει τακτικά ανάλογα με τη διαδικασία συγκόλλησης και την εμπειρία του χρήστη.

Εσωτερικό διαφανές κάλυμμα
Το εσωτερικό διαφανές κάλυμμα χρησιμοποιείται για την προστασία του πίσω μέρους του ADF από τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες. Αυτό το λεπτό πλαστικό κάλυμμα είναι αναλώσιμο και πρέπει να αντικαθίστανται όταν γίνεται βρώμικο και αποχρωματισμένο.

Λειτουργίες
Η καθυστέρηση, η ευαισθησία και η ανίχνευση τόξου είναι όροι που συχνά χρησιμοποιούνται στον τομέα των προστατευτικών κρανών και είναι σημαντική η κατανόησή τους πριν την επιλογή του κατάλληλου κράνους. Είναι σημαντικό ο επαγγελματίας συγκολλητής να γνωρίζει τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κράνους που επιθυμεί να αγοράσει, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του.

Επίπεδο σκίασης
Το επίπεδο σκίασης καθορίζει πόσο σκουραίνει το ADF. Το επίπεδο σκίασης επιλέγεται ανάλογα με την μέθοδο συγκόλλησης και την ένταση του τόξου (Αμπεράζ). Το επίπεδο σκίασης εξαρτάται επίσης από την κατάσταση των ματιών αλλά και την ηλικία του συγκολλητή. Η Optrel είναι ο πρώτος κατασκευαστής σε όλο τον κόσμο που προσφέρει ένα προϊόν το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το επίπεδο σκίασης που απαιτείται . Η λειτουργία αυτή μεταφράζεται σε πραγματική αύξηση της αποδοτικότητας στη συγκόλληση με εναλλασσόμενες εντάσεις ρεύματος.

Καθυστέρηση λειτουργίας / καθυστέρηση ανοίγματος
Όλοι γνωρίζουμε πόσο άβολα αισθανόμαστε τα μάτια μας, όταν ένα υλικό εξακολουθεί να λάμπει λόγω πυράκτωσης μετά τη συγκόλληση. Αν το κράνος μεταβαίνει γρήγορα από τη σκίαση στο φως μετά από μια μακρά περίοδο συγκόλλησης, τότε ο συγκολλητής μπορεί να θαμπωθεί για λίγο. Ο συγκολλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία καθυστέρησης για να καθυστερήσει το άνοιγμα του ADF, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την άνεση λειτουργίας.

Λειτουργία λείανσης
Αν ένα κράνος έχει αυτή τη λειτουργία, σημαίνει ότι το ADF μπορεί να λειτουργεί υπό πλήρη φωτισμό (καθόλου σκίαση) κατά τη διάρκεια της λείανσης. Αυτό εμποδίζει το φίλτρο να σκουρύνει λόγω των σπινθήρων κατά το τρόχισμα.

Αισθητήρας γωνίας ανίχνευσης
Όλοι γνωρίζουμε τι αισθάνεται ο συγκολλητής όταν ο αισθητήρας γωνιακής ανίχνευσης προκαλεί ένα αυτόματο κράνος να ενεργοποιηθεί λόγω μιας παρακείμενης συγκόλλησης.

Λειτουργία, έλεγχος ευαισθησίας
Εάν πολλοί συγκολλητές εργάζονται σε ένα δωμάτιο ή σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, μερικές φορές το ADF ανταποκρίνεται πάρα πολύ σύντομα ή καθόλου στη λάμψη, διότι η προκαθορισμένη ευαισθησία του αισθητήρα δεν είναι σωστή για τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας. Ο συνεχής έλεγχος της ευαισθησίας επιτρέπει στον αισθητήρα της ευαισθησίας να προσαρμόζεται στο περιβάλλον και στον χώρο εργασίας.
Η λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εάν γίνεται συγκόλληση με χαμηλή ένταση (Αμπεράζ) και το ADF συνεπώς δεν σκιάζει.

Βλέποντας αληθινά χρώματα
Φίλτρα με ειδική επικάλυψη, που επιτρέπουν στον συγκολλητή να δει καλύτερα το αντικείμενο συγκόλλησης, χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένες κατασκευές. Αυτό το είδος φίλτρων βελτιστοποιεί την ανίχνευση χρώματος έτσι ώστε ο συγκολλητής να είναι σε θέση να βλέπει τα χρώματα στο γύρω περιβάλλον του σε σχεδόν πραγματικές αποχρώσεις. Αυτό επιτρέπει στο συγκολλητή να βλέπει τα κόκκινα λαμπάκια και όλες τις ενδείξεις στα panels των μηχανών συγκόλλησης χωρίς να χρειάζεται να σηκώνει το κράνος του, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.

*Ο κ. Αλέξανδρος Αγγέλου είναι μηχανολόγος μηχανικός στην εταιρεία τεχνολογίας συγκόλλησης και κοπής μετάλλων Παπαθανασίου ΑΕ.

Ελέγξτε επίσης

Σύγκριση πρωτογενών με μη παρεμβατικές μεθόδους μέτρησης παροχής

Σε μια τυπική διάταξη, η ηχητική δέσμη εκπέμπεται σε γωνία περίπου 45 μοιρών ως προς …