Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΠαράταση έως ...

Παράταση έως τις 29 Μαρτίου για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο ΣΕΚΕΕ στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας “Μικροηλεκτρονική”

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Προτάσεων Έργου και Δηλώσεων Ενδιαφέροντος δυνάμει της με αρ. πρωτ. 21676 – 19-02-2021 (ΑΔΑ 6ΘΗ146ΜΤΛΡ-ΘΙ2) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας με «ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος- ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας “Μικροηλεκτρονική”» με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων «Μικροηλεκτρονική ΙΙ» τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.
Επίσης, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Δηλώσεων Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές
εκδηλώσεις δικτύωσης ορίζεται η Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 21676 – 19-02-2021 (ΑΔΑ 6ΘΗ146ΜΤΛΡ-ΘΙ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ