Προστασία εργαζομένων Logout – Tagout από τη ΜASTER LOCK

H VECTOR BRANDS ως επίσημος αντιπρόσωπος του brand MASTER LOCK, της ηγέτιδας εταιρείας παγκοσμίως στα προϊόντα ασφάλειας, διαθέτει στο πλούσιο χαρτοφυλάκιό της τον εξοπλισμό ασφάλισης και σήμανσης Lockout – Tagout (LOTO). Τον απαραίτητο εξοπλισμό για την προστασία των εργαζομένων κάθε βιομηχανικής μονάδας!

Lockout – Tagout είναι η διαδικασία για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της επισκευής, συντήρησης και τοποθέτησης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σε κάποια βιομηχανική εγκατάσταση.

Μέσω ειδικού εξοπλισμού ασφάλισης, των σημάνσεων που αναγράφονται πληροφορίες, όπως η εκτέλεση των εργασιών ή το όνομα του υπευθύνου/ων και των λουκέτων, επιτυγχάνεται η απομόνωση των πηγών ενέργειας (ηλεκτρικής, μηχανικής, θερμικής, υδραυλικής κ.ά.) ώστε να πραγματοποιηθεί με πλήρη ασφάλεια η συντήρηση του εξοπλισμού μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Με αυτό τον τρόπο, αποκλείεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης πηγών ενέργειας που μπορεί να προκαλέσουν κάποιο εργατικό ατύχημα.

Πού εφαρμόζεται η διαδικασία Lockout – Tagout (LOTO)

Η διαδικασία Lockout – Tagout (LOTO) εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση υπάρχουν πηγές ενέργειας και μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη στο προσωπικό. Είτε πρόκειται για μικρή βιοτεχνία, μεγάλη βιομηχανία, εγκαταστάσεις με ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές υποδομές, ναυτιλιακές ή χημικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τεχνικά έργα, η διαδικασία LOTO προσφέρει τη μέγιστη προστασία για την ασφάλεια των εργαζομένων!

Νομοθεσία

Η διαδικασία Lockout- Tagout στις Η.Π.Α. επιβάλλεται από τη νομοθεσία σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και κατέχει επί πολλά χρόνια μια θέση στις δέκα πιο χρήσιμες πρακτικές του OSHA για στην ασφάλεια των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 57/2010 της ελληνικής νομοθεσίας, τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μέσα που να επιτρέπουν την απομόνωσή τους από όλες τις πηγές ενέργειάς τους, να αναγνωρίζονται ευχερώς και να μπορούν να κλειδώνονται.

Εξοπλισμός ασφάλισης

Ο εξοπλισμός Lockout – Tagout περιλαμβάνει εξαρτήματα ασφάλισης για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βάνες, εξοπλισμό συνοδευόμενο από λουκέτα ειδικού τύπου και τις κατάλληλες σημάνσεις. Η MASTER LOCK αναπτύσσει συνεχώς τον εξοπλισμό ασφάλισης σχεδιάζοντας νέα εξαρτήματα και υλικά, τα οποία αποτελούν δικές της κατοχυρωμένες πατέντες.

Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων επιτρέπει την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών, είτε με επιλεγμένο εξοπλισμό ασφάλισης, είτε με επιλεγμένα έτοιμα KΙΤ, τα οποία καλύπτουν γρήγορα και με ασφάλεια συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες (ηλεκτρολογικά KIT, μηχανολογικά KIT).

Τα προϊόντα της MASTER LOCK είναι κατασκευασμένα από ειδικά κράματα πλαστικών, τα οποία αντέχουν σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, υπεριώδη ακτινοβολία και χημικά. Η κατασκευή των εξαρτημάτων με υψηλής ποιότητας υλικά συμβάλλει στη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων και διασφαλίζει ότι κάποιο εξάρτημα, λουκέτο ή σήμανση δεν θα καταστραφεί από τις βιομηχανικές συνθήκες κατά τη διαδικασία εργασιών.

Η μεγάλη τεχνογνωσία της MASTER LOCK στην κατασκευή υψηλής ποιότητας λουκέτων ασφαλείας, δίνει τη δυνατότητα στην κατασκευή λουκέτων με διαφορετικό κλειδί, ίδιο κλειδί, master key και grand master key, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

Τα προϊόντα Lockout – Tagout της MASTER LOCK έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες του OSHA για να καλύπτουν τις προδιαγραφές της διαδικασίας.

Τα ειδικά κουτιά αποθήκευσης και οργάνωσης του εξοπλισμού, τα οποία τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία της βιομηχανικής εγκατάστασης, δίνουν τη δυνατότητα για την εύκολη πρόσβαση και τη γρήγορη ασφάλιση πηγών ενέργειας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ελέγξτε επίσης

ΓΣΕΒΕΕ: Στην κοπή της πίτας του ΟΕΒΕΝΗ ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας

Αυστηρή κριτική ως προς τα  μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της …