Πρωτεύοντα χαρακτηριστικά μεγέθη αντλιών (ΙΙΙ) Τρόχισμα πτερωτής για ορισμένη παροχή

 

Άρθρο των κ. Π.Σ. Φιλιούση, Χ.Π. Φιλιούση, δρ. Ν.Β. Βλαχάκη*

 

Στη λειτουργία των αντλιών παίζουν ρόλο η χαρακτηριστική σωλήνωσης και η χαρακτηριστική της αντλίας για ορισμένη ταχύτητα περιστροφής. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να προσδιοριστεί μετά το τρόχισμα της πτερωτής το νέο σημείο λειτουργίας που να αντιστοιχεί σε ορισμένη παροχή. Έτσι, τα βήματα του σχεδιασμού της εύρεσης της νέας πτερωτής χωρίς να γίνεται τροποποίηση ή αλλαγή στη σωλήνωση (και ως εκ τούτου να βρεθεί το αντίστοιχο σημείο λειτουργίας στην αρχική χαρακτηριστική των n = n1 στροφών) είναι τρία:

  1. Δημιουργείται μια ειδική γραμμή των αντίστοιχων σημείων λειτουργίας που τέμνει τη σωλήνωση. Εξισώνουμε τη χαρακτηριστική σωλήνωσης με τη δημιουργηθείσα γραμμή και βρίσκουμε το συντελεστή της γραμμής για την απαιτούμενη παροχή.
  2. Από την τομή της γνωστής πλέον γραμμής με τη χαρακτηριστική της αντλίας βρίσκεται η ανάλογη παροχή των αντίστοιχων σημείων λειτουργίας για την αρχική διάμετρο.
  3. Η νέα διάμετρος της τροχισμένης παροχής για την οποία θέλουμε να επιτυγχάνεται η δεδομένη παροχή Q = Qo εξάγεται από το λόγο των σχέσεων σε αλλαγή διαμέτρων μεταξύ των λεγόμενων αντίστοιχων σημείων.

 

Αποτύπωση χαρακτηριστικών καμπυλών σε πολυωνυμική μορφή

 

HP = k · Q (γραμμή προσδιοριστέος συντελεστής k) (1)

 

H = -a · Q2 +b (Χαρακτηριστική αντλίας σε ταχύτητα περιστροφής n = n1) (2)

 

HΣ = Β ·Q2 +Α (Χαρακτηριστική σωλήνωσης) (3)

 

(1) = (3) k · Q = Β · Q2 +Α για τον προσδιορισμό του k (4)

 

Τύπος 5(5)

 

 

 

(για Q = Qo, όπου Qo απαιτητή δεδομένη παροχή).

 

Από την εξίσωση (1) = (2)

k ·Q = -a ·Q2 +b  (Q = Qold) (6)

προκύπτει, με γνωστό πλέον το συντελεστή k, η ανάλογη παροχή των αντίστοιχων σημείων λειτουργίας για την αρχική διάμετρο Dold, και έτσι η νέα τροχισμένη διάμετρος μεταξύ των αντίστοιχων σημείων θα είναι:

 

Dτροχισμ = Dold · (Qo / Qold)0,5

 

 

 

*Ο κ. Π.Σ. Φιλιούσης είναι μηχανολόγος μηχανικός, ο Χ.Π. Φιλιούσης είναι Computer scientist, ενώ o Ν.Β. Βλαχάκης είναι μηχανολόγος μηχανικός και έχει διατελέσει καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος.

Ελέγξτε επίσης

Συγκολλητικά Loctite «Οι ήρωες της συντήρησης»

H εταιρεία Henkel διοργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για τις 15/12/2020 στις 15.00μμ, διάρκειας 1ώρας. Ο στόχος αυτού …