Πρωτεύοντα χαρακτηριστικά μεγέθη αντλιών: Προσδιορισμός στροφών για ορισμένη παροχή

Των Π.Σ.Φιλιούση, Χ.Π.Φιλιούση και Δρ Ν.Β.Βλαχάκη*

Στη λειτουργία των αντλιών λαμβάνουν μέρος η χαρακτηριστική σωλήνωσης και η χαρακτηριστική της αντλίας για ορισμένη ταχύτητα περιστροφής. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός στροφών που θέλουμε να αντιστοιχεί σε ορισμένη παροχή.

Έτσι τα βήματα του σχεδιασμού της εύρεσης των νέων αριθμών στροφών χωρίς να γίνεται τροποποίηση – αλλαγή στη σωλήνωση και ως εκ τούτου να βρεθεί το αντίστοιχο σημείο λειτουργίας στη αρχική χαρακτηριστική των n = n1 στροφών είναι τα εξής:

Ι) Δημιουργείται μια ειδική παραβολή των αντίστοιχων σημείων λειτουργίας που θα τέμνει τη σωλήνωση. Εξισώνουμε τη χαρακτηριστική σωλήνωσης με τη δημιουργηθείσα παραβολή και βρίσκουμε το συντελεστή της παραβολής για την απαιτούμενη παροχή στις νέες στροφές.

ΙΙ) Από την τομή της παραβολής με την χαρακτηριστική της αντλίας βρίσκεται η παροχή για τις στροφές της αντλίας της αρχικής χαρακτηριστικής.

ΙΙΙ) Ο υπολογισμός της ταχύτητας περιστροφής n = n2 για την οποία θέλουμε να επιτυγχάνεται η δεδομένη παροχή Q = Qo εξάγεται από το λόγο των σχέσεων σε αλλαγή στροφών μεταξύ των λεγόμενων αντίστοιχων σημείων.

Αποτύπωση χαρακτηριστικών καμπυλών σε πολυωνυμική μορφή

HP = k · Q2 (παραβολή – προσδιοριστέος συντελεστής k) (1)

H = -a · Q2 + b (χαρακτηριστική αντλίας σε ταχύτητα περιστροφής n = n1) (2)

HΣ = Β · Q2 + Α (χαρακτηριστική σωλήνωσης) (3)

(1) = (3) · k · Q2 = Β · Q2 + Α για τον προσδιορισμό του k (4)

για Q=Qo , όπου Qo απαιτητή δεδομένη παροχή στις n = n2 (5)

Από την εξίσωση (1) = (2) k · Qold= -a · Qold + b · Qold = Qold (6)

προκύπτει –με γνωστό πλέον το συντελεστή k– το κανονικό σημείο λειτουργίας στις n = n1 στροφές, και έτσι ο νέος αριθμός στροφών από την αλλαγή στροφών μεταξύ των αντίστοιχων σημείων θα είναι:

nnew = nold · (Qo / Qold)

*Ο κ. Π.Σ. Φιλιούσης είναι μηχανολόγος μηχανικός, ο κ. Χ.Π. Φιλιούσης είναι Computer scientist, και o κ. Ν.Β. Βλαχάκης είναι μηχανολόγος μηχανικός και έχει διατελέσει καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Ελέγξτε επίσης

Μικροδίκτυο: Η Τεχνολογία που ενεργοποιεί το Νέο Ενεργειακό τοπίο

Με πληθώρα διεθνών και ενωσιακών δεσμεύσεων από όλες τις χώρες της ΕΕ, έχει τεθεί ο …