Ε.Ε.-ΗΠΑ: συνεργασία έναντι των παγκόσμιων τεχνολογικών προκλήσεων

0
60

Kοινό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης στις αλυσίδες ημιαγωγών, αποφάσισαν να αναπτύξουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι ΗΠΑ.

Η συμφωνία των δύο πλευρών επήλθε κατά τη δεύτερη υπουργική συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (ΣΕΤ) στο Παρίσι. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συστήσουν έναν μηχανισμό πληροφοριών στρατηγικής τυποποίησης.

Ειδικότερα αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη κρίση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Στόχος η προώθηση και η προάσπιση των κοινών συμφερόντων στις διεθνείς δραστηριότητες τυποποίησης. Και οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν την εκπόνηση εναρμονισμένων και διαλειτουργικών τεχνικών προτύπων σε τομείς κοινού στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προσθετική κατασκευή, η ανακύκλωση υλικών ή το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Επίσης συμφώνησαν να  στηρίξουν την ακεραιότητα της πληροφόρησης σε καταστάσεις κρίσης, διαμορφώνοντας ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο με το οποίο θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις ρωσικής χειραγώγησης και παρεμβολής στην πληροφόρηση. Στη συνέχεια, το πλαίσιο αυτό, θα αποτελέσει «πιλότο» για τη διαμόρφωση ενός νέου που θα προορίζεται για όλες τις καταστάσεις κρίσης.

Στην ίδια κατεύθυνση Ε.Ε. και ΗΠΑ δημοσίευσαν έναν κοινό οδηγό βέλτιστων πρακτικών με πόρους απευθυνόμενους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν περισσότερο κυβερνοασφαλείς.