Ελληνικά Καλώδια Νέα σύμβαση έργου στο Ηνωμένο Βασίλειο για υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης

Η SP Transmission PLC (“SPT”), ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέθεσε στην εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια» (Hellenic Cables, θυγατρική της Cenergy Holdings) την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης 132 kV, για τη σύνδεση του χερσαίου αιολικού πάρκου Douglas West με το νέο υποσταθμό Douglas North, καθώς και για τη σύνδεση του χερσαίου αιολικού πάρκου Kennoxhead Extension με τον υποσταθμό Middlemuir Windfarm, μέσω τροποποίησης του ήδη υπάρχοντος υπογείου κυκλώματος 132 kV μεταξύ Coalburn και Middlemuir.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υπάρχον υπόγειο καλωδιακό κύκλωμα των 132 kV μεταξύ Coalburn και Middlemuir χρειάζεται να τροποποιηθεί για να διευκολυνθεί η σύνδεση δυο νέων αιολικών πάρκων, του Douglas West (51 MW) και του Kennoxhead Extension (60 MW). Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις τροποποιήσεις του υπάρχοντος κυκλώματος, την αναβάθμιση των υπαρχόντων καλωδίων καθώς και τον επανασχεδιασμό του συστήματος γείωσης, που αφορά τόσο το νέο κύκλωμα μεταξύ Coalburn και Douglas North όσο και το κύκλωμα μεταξύ Douglas North και Middlemuir, ώστε να διασφαλιστεί η σύνδεση με τον υποσταθμό DouglasNorth 132/33kV.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η «Hellenic Cables» θα προμηθεύσει περίπου 10 χλμ. υπογείων καλωδίων 132kV με μόνωση XLPE μαζί με τα σχετικά εξαρτήματα, ενώ θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση και τον τελικό έλεγχο σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σύμβαση αυτή πιστοποιεί τη συνεχή παρουσία και επένδυση της «Hellenic Cables» στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ήδη διαχειρίζεται τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεσης. Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θήβα το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Όπως αναφέρει η «Hellenic Cables», χάρη στο υψηλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στην τήρηση βέλτιστων πρακτικών εργασίας, το εργοστάσιο μπορεί να παράγει καλώδια υψηλής ποιότητας για την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

Ελέγξτε επίσης

Η μετάβαση στις Υβριδικές Κατεργασίες προσθήκης και αφαίρεσης υλικού (Μέρος Α’)

Οι βιομηχανίες παραγωγής υλικών απαιτούν μηχανήματα τα οποία θα έχουν την ικανότητα να μειώνουν το …