ΕΣΠΑ: Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, τη συντήρηση και την επισκευή

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με προθεσμία ως τις 25 Απριλίου 2013. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (όπως είναι π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.). Η δημόσια συμμετοχή φθάνει στα 456 εκατ. ευρώ, οι συνολικές επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν εκτιμώνται σε 900 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να επωφεληθούν 10.000 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 4.000 νέες θέσεις εργασίας.

Για την κάλυψη της ιδιωτική τους συμμετοχής οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν εκτός από δικούς τους πόρους να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό όπως επίσης να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ενός εταιρικού σχήματος δημοσίου συμφέροντος που δρα συμπληρωματικά προς το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, για την ενίσχυση των μεσαίων, των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, εξοπλισµό παραγωγής, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό, υπηρεσίες, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές δαπάνες.

Ενισχύονται δραστηριότητες όπως η συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών, το χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και η επισκευή μηχανημάτων, πλοίων, σκαφών κλπ. Επίσης ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και που σχετίζονται με την ένδυση και υπόδηση, την αρτοποιία, τα αλκοολούχα ποτά, τη χαρτοβιομηχανία, την παραγωγή απορρυπαντικών, την κατασκευή πυρίμαχων προϊόντων, πλακιδίων και μεταλλικών προϊόντων, τις οικιακές συσκευές, τις υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό γραφείου, τις ξυλουργικές εργασίες κλπ.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού και 12 μήνες για τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι τις 31.12.2011, καθώς και νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι:
– Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
– Από 20.000 έως 300.000 ευρώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
– Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis, ενώ στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr/pep/index.asp έχουν αναρτηθεί ο Οδηγός του Προγράμματος, οι επιλέξιμοι κλάδοι, αναλυτικά τα σημεία ενημέρωσης ανά Περιφέρεια, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται ανά την Ελλάδα όπως επίσης και αρχείο με συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις το οποίο ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα"[ΕΦΕΠΑΕ] (τηλ. 210-69.85.210) και στους κατά τόπους εταίρους του, καθώς επίσης στο Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (τηλ. 801.11.36.300).

Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος του προγράμματος ΕΣΠΑ (2007 – 2013), θα χρειαστούν άλλα 3 χρόνια μέχρι να απορροφηθούν τα κονδύλια που έπρεπε να έχουν απορροφηθεί κανονικά μέχρι το τέλος του φετινού έτους. Καθώς λοιπόν η Ελλάδα θα προσπαθεί να απορροφήσει χρήματα από το παρόν ΕΣΠΑ μέχρι το 2016, θα πρέπει ταυτόχρονα από το επόμενο έτος να απορροφά χρήματα και από το νέο ΕΣΠΑ, εντάσσοντας σε αυτό νέα έργα.

Την ορθή διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ανέλαβε ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 16 Φεβρουαρίου και έθεσε ως προτεραιότητά του την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Στα τέλη Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές και η κατανομή των πόρων στα επιχειρησιακά προγράμματα, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η λεπτομερής κατάρτιση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, όπως θα λέγεται στην κοινοτική ορολογία το νέο ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια θα γίνει η υποβολή των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του φθινοπώρου, με την προϋπόθεση ότι θα έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το καλοκαίρι.

Ελέγξτε επίσης

ΓΣΕΒΕΕ: Στην κοπή της πίτας του ΟΕΒΕΝΗ ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας

Αυστηρή κριτική ως προς τα  μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της …