ʼνοδος 48% στην παραγωγή μηχανημάτων και εξοπλισμού

Νέα βουτιά 4,6% έκανε τον Μάιο η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0, για το µήνα Μάιο 2013, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα, ως προς τον τυπικό µήνα, στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Μαΐου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Μαΐου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 4,6%, έναντι µείωσης 3,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 2,8%, έναντι µείωσης 6,1% που σηµειώθηκε κατά τηναντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 4,6% το µήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2012, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 19,6%. Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 1,8%. Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίµων, καπνού, ξύλου και φελλού, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων και επίπλων.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 10,3%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,2%.

Εάν συγκρίνουμε το χρονικό διάστημα των μηνών Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2012, προκύπτει επίσης μείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 2,8% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2012. Αυτό οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή στις αντίστοιχες μειώσεις του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 11,3%, του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 0,2%, του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 8,8% και του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,7%.

Οι πιο μεγάλες μειώσεις παρατηρούνται στη βιομηχανική παραγωγή των εξής κλάδων: ξύλο και φελός (38%), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα (37,4%), έπιπλα (24%) και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (20%). Ωστόσο, εντυπωσιακή ήταν η άνοδος κατά 48% του κλάδου μηχανημάτων και εξοπλισμού, παρότι στην αντίστοιχη περσινή περίοδο είχε καταγράψει μεγάλη μείωση 40%!

Ελέγξτε επίσης

ΓΣΕΒΕΕ: Στην κοπή της πίτας του ΟΕΒΕΝΗ ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας

Αυστηρή κριτική ως προς τα  μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της …