Ρεκόρ καινοτομίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Eurostat

Σε καλπάζουσα πορεία η καιντομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, την τριετία 2016-2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Eurostat για την καινοτομία (Community Innovation Survey), η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 εργαζόμενους ανέφεραν ότι την περίοδο 2016-2018 προχώρησαν σε νέες διαδικασίες σχετικές με την παραγωγική δραστηριότητα  και την προώθηση των προϊόντων τους.

Συγκεκριμένα, το 60,3% προχώρησε σε καινοτόμες διαδικασίες, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της  Ε.Ε.  (50,3%). Πιο καινοτόμες από τις ελληνικές ήταν οι επιχειρήσεις της Εσθονίας (73,1%), της Κύπρου (68,2%), του Βελγίου και της Γερμανίας (67,8%), της Ιταλίας (63,2%), της Αυστρίας (62,6%) και της Φινλανδίας (61,9%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν από τις επιχειρήσεις της Ρουμανίας (14,6%), της Πολωνίας (23,7%), της Ουγγαρίας (28,7%) και της Βουλγαρίας (30,1%). Στην περίοδο 2014-2016, το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην ΕΕ ήταν ελαφρά χαμηλότερο (49,5%) από ότι στην τριετία 2016-2018.

Η έρευνα της Eurostat περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο δεικτών καινοτόμων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν αφορούν μόνο σε καινοτόμα προϊόντα που είναι νέα στην αγορά, αλλά περιλαμβάνουν και  καινοτόμες επιχειρηματικές διαδικασίες καθώς και νέες μεθόδους παραγωγής, διανομής και μάρκετινγκ

Στην τριετία 2016-18, το 13,2% όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ με περισσότερους από 10 εργαζόμενους λάνσαραν ένα ή περισσότερα καινοτόμα προϊόντα που ήταν νέα στην αγορά (ίδιο ήταν το ποσοστό και στην τριείας 2014-2016). Το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε από 2,9% στη Ρουμανία έως 24,8% στη Φινλανδία.

 

Ελέγξτε επίσης

Σεμινάριο του ΣΒΕ για την κλιματική αλλαγή

Σεμινάριο εργασίας για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου, πραγματοποίησε ο …