Αθανάσιος Συριανός «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν στον ανθρώπινο κεφάλαιο»

0
128

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανιών μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες και δράσεις. Η καινοτομία, η συμβολή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και η εθνική στρατηγική για αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΥΣΛΗ

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ) κ. Αθανάσιος Συριανός μιλάει στο περιοδικό «Μετάδοση Ισχύος» για τα σημαντικότερα ζητήματα του βιομηχανικού κλάδου, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την αναβάθμιση του εγχώριου βιομηχανικού μοντέλου, αλλά και για τη σημαντική πρωτοβουλία της Τεχνοεκδοτική / T-Press, την έκθεση Industry.tec.

– Κύριε Συριανέ, έχοντας αναλάβει σχεδόν ένα χρόνο το τιμόνι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ποιος είναι σήμερα ο ρόλος, η φυσιογνωμία και οι στόχοι του Συνδέσμου σας;

– Ο Σύνδεσμός μας, αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο οργανισμό εκπροσώπησης σημαντικών επιχειρήσεων των περιφερειών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος.

Σήμερα ο ΣΒΘΣΕ δεν αποτελεί μόνο τη στέγη μιας οργανωμένης κοινωνικής ομάδας, με ευρείς σκοπούς και βαρύνουσα θέση. Δεδομένης της δυναμικής του τομέα που εκπροσωπεί, ο ΣΒΘΣΕ εκφράζει παράλληλα την ενότητα της βιομηχανίας και των επιδιώξεών της, καθώς επίσης την αμετακίνητη απόφασή της να συμβάλει ομόθυμα με τους μακροπρόθεσμους και σταθερούς στόχους της στην επανάκτηση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας της χώρας.

Στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις-μέλη μας, οργανώνοντας από το καλοκαίρι του 2022 ομάδες εργασίας ανοιχτές στα μέλη μας –βλ. πρόγραμμα ACT & Grow ’25– οι οποίες ασχολούνται με επίκαιρα και διαχρονικά θέματα που διαμορφώνουν το περιβάλλον της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Ήδη, για το 2023 και το 2024, οι στόχοι του Συνδέσμου είναι:

– Να αξιοποιήσει την ισχύ που απορρέει από τη συνεργασία των παραγωγικών δυνάμεων, ώστε να εξελιχθούμε σε μία περιοχή υψηλής ανταγωνιστικότητας, που θα αντέχει στους κλυδωνισμούς που βιώνουμε, αλλά και σε αυτούς που πιθανόν μας επιφυλάσσει το μέλλον.

– Να προωθήσει προτάσεις πολιτικής για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, με σκοπό την αποτελεσματική μείωση του υπάρχοντος ελλείμματος τεχνικών δεξιοτήτων. Στα πλαίσια αυτού του στόχου ο Σύνδεσμος συνεργάζεται ήδη με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την προώθηση της σύζευξης μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.

– Να είναι αρωγός στις επιχειρήσεις-μέλη του, ώστε να θέσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των επιχειρηματικών τους μοντέλων, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία αποτελούν προϋποθέσεις για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία, να αναβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων μέσω της ευφυέστερης χρήσης των πόρων και να δημιουργούνται οι βάσεις μιας σύγχρονης οικονομίας, που να επιδιώκει την ευημερία όλων των πολιτών.

– Να συμβάλει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

– Να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων-μελών του στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας τη συνεργασία τους με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό αυτό ο Σύνδεσμος, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, συμμετέχει στη διοργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικών και ερευνητικών συναντήσεων (Matchmaking events), οι οποίες καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να προκύψουν συμπράξεις και συνεργασίες επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων, προκειμένου να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους σε μελλοντικές προσκλήσεις προγραμμάτων. Η επιτυχία της συνεργασίας τους αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και στην εδραίωση της κουλτούρας συνεργατικότητας και δικτύωσης.

– Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα και προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις-μέλη σας; Ποιες δράσεις σχεδιάζετε σχετικά;

– Η μεταποιητική δραστηριότητα στην περιφέρεια έχει επιδείξει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και έντονα αντανακλαστικά επιβίωσης υπό την πίεση μιας «τέλειας καταιγίδας». Ας μην ξεχνάμε όμως ότι το πολύ αυξημένο ενεργειακό κόστος έρχεται να προστεθεί σε μία οικονομία με υψηλό πληθωρισμό, που έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση και του κόστους των πρώτων υλών.

Το πρόβλημα των μεταφορών και γενικότερα των αλυσίδων εφοδιασμού συνεχίζει να υφίσταται και, όπως είναι φυσικό, η μετακύληση του κόστους παραγωγής στον καταναλωτή είναι αναπόφευκτη. Οι αυξήσεις ωστόσο που μπορούν να περάσουν στην κατανάλωση δεν είναι απεριόριστες, καθώς από ένα σημείο και μετά ελλοχεύει ο κίνδυνος του ανταγωνισμού, ο οποίος είναι ακόμη πιο έντονος για τις εταιρείες που ανταγωνίζονται ομοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμός μας ζητά από την πολιτεία άμεσες λύσεις στα προβλήματα περιφερειακού χαρακτήρα. Επιζητούμε την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών εργαλείων, όπως είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, τα προγράμματα του νέου αναπτυξιακού νόμου κλπ.

Επιπλέον, η ποιότητα των δικτύων υποδομών, καθώς και ο επιτυχής σχεδιασμός και το πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, θα καθορίσουν την ελκυστικότητα της περιφέρειας για νέες επενδύσεις. Ζητάμε λοιπόν την επίσπευση της υλοποίησης των περιφερειακών έργων υποδομών.

Ένα επίσης μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα, είναι αναγκαία η παροχή κινήτρων για κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, τόσο ως προς τις ψηφιακές γνώσεις όσο και ως προς τις εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες, που λείπουν σε μεγάλο βαθμό από την περιφερειακή αγορά εργασίας.

Τέλος, το ύψος του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις παραμένει υψηλό σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η γραφειοκρατία των αδειοδοτήσεων, αλλά και μια σειρά από μεταρρυθμιστικά μέτρα όπως η εφαρμογή του myData και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα εκρηκτικό μείγμα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και δημιουργούν έντονες πιέσεις και κλυδωνισμούς, που σε κάποιες περιπτώσεις κινδυνεύουν να αποβούν μοιραίοι.

Σε αυτόν τον τομέα η πολιτεία θα πρέπει να έχει ανοικτές κεραίες, να ενσκήψει και να μελετήσει με προσήλωση τα προβλήματα που εκτίθενται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εκπροσώπησής τους όπως ο Σύνδεσμός μας, και να επιδείξει μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα στην άρση των δυσλειτουργιών.

– Τι απαιτείται για να αναβαθμιστεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας και πώς μπορεί να συμβάλει η περιφερειακή ανάπτυξη σε αυτό;

– Βασικό εργαλείο της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας μας για την επόμενη δεκαετία θα αποτελέσει η εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία. Στόχος της εθνικής στρατηγικής είναι να αποκτήσει η βιομηχανία ηγετικό ρόλο στο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, επενδύοντας στην καινοτομία και στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εγχώρια βιομηχανία καλείται να αξιοποιήσει προς όφελός της τα εργαλεία της εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία, ώστε να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, βιώσιμη και ανθεκτική, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Επίσης χρειάζεται οργανωμένη διασύνδεση και συνεργασία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της οικονομίας με το σύστημα παιδείας, την επαγγελματική κατάρτιση και τα πανεπιστήμια, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και καινοτόμες ιδέες και διαδικασίες, ενώ οι μαθητευόμενοι και οι φοιτητές θα αποκτήσουν δυνατότητες πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής προοπτικής, με θετικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν και οφείλουν να επενδύσουν στο «ανθρώπινο κεφάλαιο».

Αυτό που σταδιακά γίνεται κατανοητό σε όλους είναι ότι η συμμετοχή μιας χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι δεν απαιτεί πλέον υψηλές επενδύσεις και κολοσσιαία μεγέθη επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός δεν είναι πρωτίστως ανταγωνισμός κόστους, αλλά ανταγωνισμός καινοτομίας, αναφορικά τόσο με το προϊόν όσο και με τις διαδικασίες και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Μόνο έτσι θα αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και κατά συνέπεια η καινοτομική ισχύς και στις επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με τέσσερις τρόπους, που είναι οι εξής:

– Η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων: Η περιφερειακή ανάπτυξη προάγει την εμφάνιση και ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη διαφοροποίηση του παραγωγικού ιστού και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

– Η ανάπτυξη υποδομών: Η δημιουργία και η βελτίωση των υποδομών στις περιφέρειες –υποδομών όπως είναι οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια και τηλεπικοινωνίες– βοηθούν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της συνδεσιμότητας με άλλες περιοχές και αγορές.

– Η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας: Η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων σε τοπικό επίπεδο, ενθαρρύνοντας την έρευνα, την καινοτομία και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

– Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση: Επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση στις περιφέρειες συμβάλλουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και στην προετοιμασία του για τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

– Η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας με τον χώρο της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας είναι καταλύτης για την ανάπτυξη. Πού βρισκόμαστε σήμερα και ποια βήματα απαιτείται να γίνουν;

– Όταν μιλάμε για διασύνδεση επιστημονικής έρευνας και βιομηχανίας, στοχεύουμε κυρίως στην καινοτομία. Ένα οικοσύστημα καινοτομίας αναφέρεται στο συνδυασμό των ανθρώπων, των εταιρειών και των διακυβερνητικών φορέων που επενδύουν, αναπτύσσουν και προωθούν την καινοτομία.

Παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί στον τομέα αυτόν, όπως η θεσμοθέτηση των βιομηχανικών διδακτορικών, υπάρχουν ακόμη μεγάλα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ένα απ’ αυτά είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Η καινοτομία απαιτεί συνεχείς επενδύσεις, και συχνά είναι δύσκολο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να βρουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Επιπλέον, οι διαδικασίες για τη λήψη αδειών είναι συχνά μακρές και γραφειοκρατικές. Αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τους επενδυτές και να επιβραδύνει τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτομιών.

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και εργαλείων για την υποστήριξη της καινοτομίας, όπως είναι επιχειρηματικά κέντρα και επιχειρηματικά πάρκα. Η δημιουργία τέτοιων υποδομών θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τον δημόσιο τομέα, για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, έχουμε έλλειψη εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων στον τομέα της καινοτομίας. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία καινοτόμων ιδεών και στην υλοποίησή τους.

– Επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους; Με βάση την εμπειρία σας, τι χρειάζεται να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση;

– Το ζήτημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού έχει αναγνωρισθεί από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) ως εξαιρετικά σημαντικός μοχλός για την οικονομική ευρωστία και ευημερία. Χρειαζόμαστε καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλής στάθμης παιδεία, σε συνδυασμό με ευέλικτους μη γραφειοκρατικούς θεσμούς, κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια και κατάλληλα κίνητρα για καινοτόμες ιδέες.

Σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν με προτεραιότητα είναι ο προσδιορισμός των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών, η περιγραφή των επαγγελματικών περιγραμμάτων και η σύνταξη κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα από τη συνεργασία εργοδοτών και εκπαιδευτικής κοινότητας, προγραμμάτων που ταιριάζουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό προϋποθέτει ενίσχυση των υποδομών επιχειρηματικής εκπροσώπησης στους κλαδικούς και περιφερειακούς φορείς για την εκπαίδευση και κατάρτιση.

Προκειμένου να δημιουργηθούν επαρκείς θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις, πρέπει οι επιχειρηματίες να αναγνωρίσουν τα οφέλη στην επιχείρησή τους και να ενθαρρυνθούν με σχέδιο, οργάνωση και κίνητρα, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις.

Εξίσου σημαντική για το μέλλον της χώρας και των επιχειρήσεων είναι μία συστηματική προσέλκυση νέων επαγγελματιών σε κλάδους με προοπτικές. Ενώ αντιλαμβανόμαστε την σημασία του μάρκετινγκ για τις πωλήσεις των προϊόντων μας, δεν κάνουμε αρκετά για την προβολή της εικόνας των επαγγελμάτων που συντελούν στην ίδια τη λειτουργία των επιχειρήσεων μας και για την ανάδειξη της επαγγελματικής κατάρτισης των ανθρώπων μας.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι κατάλληλα καταρτισμένοι νέοι θα βρεθούν στις πόρτες των επιχειρήσεών μας αναζητώντας εργασία. Με σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας, μπορούμε να εμπνεύσουμε και να προσελκύσουμε νέες και νέους από όλη την Ελλάδα, που έχουν κλίση, τα κατάλληλα προσόντα και ενδιαφέρον για τα επαγγέλματά μας. Και μπορούμε να τους πείσουμε για τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο επιχειρηματικός κόσμος στην Ελλάδα.

– Τον προσεχή Νοέμβριο, η T-Press διοργανώνει την Industry.tec 2023, την 1η διεθνή έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι μια έκθεση που απευθύνεται στις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο να αναβαθμίσει τη θέση και το ρόλο του;

– Μία έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο να αναβαθμίσει το ρόλο του, διότι σε αυτή παρουσιάζονται οι τελευταίες τάσεις, τεχνολογίες και καινοτομίες στον τομέα. Οι εκθέτες παρουσιάζουν νέα προϊόντα, εξοπλισμό και λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις βιομηχανίες να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Παρέχεται μία μεγάλη ευκαιρία networking επιχειρήσεων, επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων από διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Αυτή η δικτύωση και η ανταλλαγή ιδεών μπορεί να προαγάγει τη συνεργασία και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχέσεων, που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του ρόλου της βιομηχανίας.

Επιπλέον, η συμμετοχή σε εκθέσεις μπορεί να ενισχύσει την εικόνα μιας εταιρείας και την ανταγωνιστικότητά της. Η παρουσίαση νέων και καινοτόμων προϊόντων μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον πελατών, επενδυτών και εταίρων, ενισχύοντας έτσι τη θέση της εταιρείας στην αγορά.

Εν κατακλείδι, η έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού Industry.tec 2023 είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία αναβάθμισης του ρόλου της βιομηχανίας, μέσω της προώθησης της καινοτομίας, της δικτύωσης, της ενημέρωσης και της προώθησης της εικόνας και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών.