Ε.Β.Ε.Π: Επικροτεί τους 5 στόχους πολιτικής του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027 αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο ημερίδας που διεξήχθη την Τρίτη 16/11/21 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Στην ημερίδα συμμετείχε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, δρομολόγησε κατά το προηγούμενο διάστημα μια πολύ σημαντική δράση ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Η δράση αυτή παρέχει κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 40.000€, με βάση αντικειμενικά προσδιοριζόμενα κριτήρια, όπως η πτώση τζίρου και η απασχόληση.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Προγράμματος της Αττικής, για την περίοδο 2021-2027, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με τον θεσμικό συμβουλευτικό ρόλο του, έχει εγκαίρως καταθέσει ρεαλιστικές, εφικτές και αποδεκτές προτάσεις, αφού αποτυπώνονται πλήρως στον πρώτο στόχο του προγράμματος που στηρίζει το επιχειρείν, αλλά και το οδηγεί στη βελτίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα, άρα και την επιβίωσή του. Ο σχεδιασμός της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 συμπίπτει χρονικά με την απόλυτη ανάγκη κατεύθυνσης πόρων προς βιώσιμα έργα προκειμένου να καταστούν οι κοινωνίες, οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις και τα συστήματα υγείας, ανθεκτικά έναντι των εξαιρετικών, πλέον, κλιματικών και περιβαλλοντικών κραδασμών.

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε μία «έξυπνη» Ευρώπη, το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ως πρωταρχική στρατηγική επιλογή του Προγράμματος της Αττικής 2021-2027 την προώθηση παρεμβάσεων που αφορούν στην αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, όπως επίσης και αυτοί της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. Δεδομένου, μάλιστα, ότι ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Αττικής θα είναι αυξημένος κατά 54%, καθίσταται προφανές ότι η υλοποίηση όσων έχουν προταθεί αποτελούν ουσιαστικά και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Πέραν τούτου, είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση σε ζητήματα ψηφιακής και πράσινης σύγκλισης, εκπαίδευσης των επιχειρηματιών στα δεδομένα της νέας εποχής, τόνωσης του brand name της Αττικής στα εξαγώγιμα προϊόντα, αλλά και της ενίσχυσης της εξειδίκευσης των εργαζομένων.

 

Η «έξυπνη Ευρώπη» είναι το περίβλημα, αλλά το περιεχόμενο είναι οι «έξυπνες περιφέρειες», που θα πρέπει να ισχυροποιηθούν, ώστε να αποτελέσουν ζέον και δυναμικό κύτταρο ανάπτυξης και αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα που θα τρέξουν προσεχώς. Ο λόγος για τις «μικρότερες» περιφέρειες, τις περιφέρειες «τοπικής» εμβέλειας, οι οποίες, εν πολλοίς, αποτελούν τον μικρόκοσμο ή τη μικρογραφία των μεγαλύτερων περιφερειών της ΕΕ στις οποίες διαβιούμε και επιχειρούμε. Η περιφέρεια Αττικής είναι μια από τις μεγαλύτερες Περιφέρειες της ΕΕ με επάρκεια, πληρότητα, ποικιλότητα και ποιότητα, τόσο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσο και σε δεξιότητες επιστημονικού και εργατικού δυναμικού. Στο ερώτημα, λοιπόν, αν πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές έξυπνων στόχων πολιτικής, ώστε η Περιφέρεια Αττικής, από έξυπνη, να γίνει εξυπνότερη, η απάντηση των Επιμελητηρίων της Αθήνας και του Πειραιά είναι μία και, βεβαίως, καταφατική.

Ελέγξτε επίσης

Σεμινάριο του ΣΒΕ για την κλιματική αλλαγή

Σεμινάριο εργασίας για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου, πραγματοποίησε ο …