Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Έρχονται πιο «κοντά» Επιθεωρητές και ΕΛΙΝΥΑΕ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Σύμφωνο συνεργασίας για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και επαγγελματικής ασφάλισης υπογράφηκε μεταξύ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στο περιθώριο του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, που διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε (Hilton, 29-30 Νοεμβρίου).
To σύμφωνο υπέγραψε από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο αναπληρωτής υπουργός, κος Γεώργιος Κουτρουμάνης, ενώ από την πλευρά του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του, κος Ιωάννης Δραπανιώτης.
Το συνέδριο ήταν μια υψηλού επιπέδου διήμερη εκδήλωση, με περισσότερους από 1.100 συμμετέχοντες, κατά την οποία:

  • Αναδείχθηκε η ελλιπής καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας.
  • Παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες εκτίμησης των κινδύνων και παρακολούθησης της απόδοσης Υ.Α.Ε., καθώς και καλές πρακτικές από επιχειρήσεις στη χώρα μας.
  • Καταγράφηκαν τα προβλήματα και οι αδυναμίες από την εφαρμογή του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο οικονομικής κρίσης.
  • Αναδείχτηκαν οι αυξημένοι κίνδυνοι για την Υ.Α.Ε. που σχετίζονται με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες εργασίας.

Καταδείχθηκε επίσης και το υψηλό οικονομικό κόστος της απουσίας πρόληψης πέρα από το προφανές κοινωνικό και ανθρώπινο. Σε μελέτη του ΕΛΙΝΥΑΕ με το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ υπολογίστηκε το ετήσιο κόστος των εργατικών ατυχημάτων για το ΙΚΑ σε 138 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αποκατάστασης καθώς και το κόστος των επαγγελματικών ασθενειών.
Διαπιστώθηκε τέλος ότι το κρίσιμο χαρακτηριστικό στις προσπάθειες για μια βιώσιμη πολιτική πρόληψης είναι η συνέργεια σε διάφορα επίπεδα: Συνέργεια μεταξύ ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων, μεταξύ ερευνητικής κοινότητας, κράτους και επιχειρήσεων, μεταξύ φορέων δημόσιας και επαγγελματικής υγείας, επαγγελματικού και ευρύτερου περιβάλλοντος αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος για την ενσωμάτωση σε αυτό της υγείας και της ασφάλειας.

Ελέγξτε επίσης

Σεμινάριο του ΣΒΕ για την κλιματική αλλαγή

Σεμινάριο εργασίας για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου, πραγματοποίησε ο …