Έλεγχος κλιματισμού από την ΤΕΑΒΕ ΕΠΕ και την Danfoss Drives.;
Έλεγχος κλιματισμού από την ΤΕΑΒΕ ΕΠΕ και την Danfoss Drives.;

Το «έξυπνο» Super Market

Στο Κερατσίνι βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα Super Market της αλυσίδας “Σκλαβενίτης”. Τον Μάιο του 2004 προστέθηκε στο ήδη υπάρχον κατάστημα καινούργια πτέρυγα καθώς και νέοι όροφοι. Το συνολικού εμβαδού 75.000 τμ Πολυκατάστημα παρακολουθείται και διαχειρίζεται από Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (Building Management System) της σειράς Continuum της Andover Controls. Την υλοποίηση της μελέτης εφαρμογής καθώς και την κατασκευή του συστήματος ανέλαβε η εταιρία ΤΕΑΒΕ ΕΠΕ.

Στο Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (ΣΔΚ) έχει ενταχθεί το μεγαλύτερο μέρος των Η/Μ εγκαταστάσεων και αφορούν σε:
• Κεντρικές κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) νερού – αέρα (Interklima)
• Κλιματιστικές μονάδες package (Rheem) και Roof-top (Lennox)
• Ψυκτικό συγκρότημα (Carrier)
• Κέντρο παραγωγής θερμού νερού (χρήσης και κλιματισμού)
• Εξαερισμό χώρων στάθμευσης
• Φωτεινές επιγραφές και εξωτερικός φωτισμός
• Ηλεκτρικές μετρήσεις από 3 πεδία Μ/Σ και 3 Η/Ζ
• Ενδείξεις και σήματα συναγερμών από συστήματα ασθενών ρευμάτων

Το σύστημα Continuum διακρίνεται για την ευελιξία στη σχεδίαση και την αρχιτεκτονική των δικτύων, την επεκτασιμότητα καθώς και τη δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τρίτων κατασκευαστών. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα του δικτύου, εκτός από τα κλειστά δίκτυα της Andover Controls γίνεται χρήση των παρακάτω πρωτοκόλλων:
• Modbus για τους αναλυτές ηλεκτρικών μεγεθών SACI
• J-bus για τους δύο αερόψυκτους ψύκτες της CARRIER
• Filter ASCII X-driver για τη μονάδα επικοινωνίας με το δίκτυο των μονάδων RoofTop της Lennox
• FC Protocol για τους ρυθμιστές στροφών της Danfoss,

Για την οδήγηση των ανεμιστήρων στις ΚΚΜ έχουν εγκατασταθεί ρυθμιστές στροφών (inverter) της σειράς VLT2800 της Danfoss τόσο στην προσαγωγή όσο και την επιστροφή. Συνολικά 36 ρυθμιστές στροφών είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο RS485 με την κεντρική μονάδα CX9900 του ΣΔΚ. Με ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 9600 baud, από κάθε ρυθμιστή στροφών λαμβάνουμε τις ακόλουθες παραμέτρους – μετρήσεις:
1. Συχνότητα εξόδου
2. Ποσοστό λειτουργίας
3. ʼνω και κάτω όριο συχνότητας
4. Τάση εξόδου
5. Ρεύμα εξόδου
6. Ισχύς κινητήρα (σε HP και kW)
7. Καταναλωθείσα ενέργεια
8. Ώρες λειτουργίας
9. Ένδειξη χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας
10. Αριθμός αποκοπών, υπερτάσεων, υπερθερμάνσεων

Ενώ μπορούν να γίνουν οι ακόλουθοι χειρισμοί:
1. Εκκίνηση – στάση
2. Ευθεία – ανάστροφη λειτουργία
3. Ρύθμιση στροφών
4. Επανάταξη λειτουργίας

Προγραμματιστικά, ο κλιματισμός τίθεται σε χρονική λειτουργία, σύμφωνα με το ωράριο του καταστήματος. Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται έλεγχος PID στην τρίοδη βαλβίδα του κοινού στοιχείου των ΚΚΜ. Για την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομίας, οι στροφές των ανεμιστήρων στις ΚΚΜ (επομένως και η παροχή αέρα) ρυθμίζονται ανάλογα με την απόκλιση από τις επιθυμητές συνθήκες. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση στην ισορροπία του αέρα ανάμεσα στους εξυπηρετούμενους χώρους μπορεί να προκαλέσει ποικίλα φαινόμενα, όπως σημαντική αλλοίωση στις συνθήκες υπερπίεσης – υποπίεσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χώρος του εστιατορίου όπου πρέπει να διατηρείται ο χώρος σε υποπίεση για να εξασφαλίζεται η καθαρότητα του αέρα στους υπόλοιπους χώρους του καταστήματος.
Από σχεδιαστικής άποψης, κάθε ΚΚΜ ελέγχεται από έναν αυτόνομο ρυθμιστή i2867 (5 αναλογικές είσοδοι, 5 δυαδικές έξοδοι και 2 αναλογικές έξοδοι) και δύο ρυθμιστές στροφών. Με την δομή αυτή διατηρείται η μέγιστη αυτονομία για τον έλεγχο των επιμέρους εργασιών (ρύθμιση PID για τη θερμοκρασία, εκκίνηση – στάση κτλ). Επιπρόσθετα, με τη δικτυακή υποδομή και τη διασύνδεση με το πρωτόκολλο FC της Danfoss επιτυγχάνεται και ο κεντρικός έλεγχος και ρύθμιση των inverter σε όλο το εύρος της εγκατάστασης.

Τέλος, με την χρήση της δικτύωσης και επικοινωνίας των δύο συστημάτων (BMS – Inverter) έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούμε πρόσθετα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των ρυθμιστών στροφών. Οι μονάδες VLT διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιστή PID καθώς και πλήθος εφεδρικών σημάτων εισόδων – εξόδων. Τα σήματα ελέγχου αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γενικού τύπου σήματα ή να προγραμματιστούν για συγκεκριμένες λειτουργίες.

Συμπερασματικά, με τη διασύνδεση στο BMS επιτυγχάνουμε την αύξηση της δυναμικότητας σε ελεγχόμενα σημεία, μείωση του απαιτούμενου υλικού αλλά και την αξιοποίηση χαρακτηριστικών που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα του συστήματος. Για παράδειγμα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση ψηφιακά σήματα συναγερμών ή κατάστασης (όπως ρυπαρότητα φίλτρων, κατάσταση φωτιστικών κυκλωμάτων) συνδέονται στους ρυθμιστές στροφών και λαμβάνονται στο BMS μέσω του δικτύου FC Protocol. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου έχουμε έλεγχο μεταβλητού όγκου αέρα (εφαρμογές VAV) έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε τον μεταδότητα διαφορικής πίεσης αέρα στο ρυθμιστή στροφών, ο ενσωματωμένος ρυθμιστής PID να αναλάβει τη ρύθμιση των στροφών σε αυτόνομο επίπεδο και τέλος μέσω της διασύνδεσης να έχουμε όλες τις ενδείξεις στο BMS και να μπορούμε να τροποποιούμε τις επιθυμητές συνθήκες, να εκκινούμε ή να σταματούμε την εγκατάσταση.

Ελέγξτε επίσης

Αερολίπανση, αεροέδρανα, και τεχνολογικές εφαρμογές

Η αερολίπανση είναι μια τεχνική χάρη στην οποία αντικαθίσταται το λιπαντικό έλαιο από ατμοσφαιρικό αέρα, …