;
;

Υπολογισμός μάζας & όγκου από σύγχρονους μετρητές ροήςΚοινό τόπο για τους επαγγελματίες του βιομηχανικού κλάδου αποτελεί το γεγονός ότι οι μετρητές ροής είναι ζωτικής σημασίας στη σύγχρονη βιομηχανία. Οι ανάγκες για μέτρηση μιας κατανάλωσης, για έλεγχο, αλλά και για ρύθμιση μιας φυσικοχημικής διεργασίας δεν περιορίζονται μόνο στα ρευστά υλικά, και αυτό αιτιολογεί την ύπαρξη διαφόρων μετρητών ροής, οι βασικοί τύποι των οποίων είναι δύο: μετρητές μάζας και μετρητές όγκου.


Μετρητές παροχής μάζας


Η ακριβής και αξιόπιστη μέτρηση της παροχής μάζας ενός ρευστού προϊόντος είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περισσότερες χημικές βιομηχανίες, και δημιουργεί την ανάγκη για χρήση των παροχόμετρων ή των κλασικών μετρητών ροής. Ωστόσο, η αρχή λειτουργίας όλου του φάσματος αυτών των μετρητών στηρίζεται στην ογκομέτρηση.


Η αντικειμενική δυσκολία κατά την ογκομέτρηση συνίσταται στην επίδραση που ασκούν η πυκνότητα, η θερμοκρασία και άλλες φυσικές μεταβλητές. Όταν επιχειρείται να γίνει μέτρηση παροχής μάζας, αυτή μετριέται έμμεσα μέσω της παροχής όγκου, με συνέπεια να υστερεί σε ακρίβεια και πιστότητα η μέτρηση. Όταν οι απαιτήσεις ακριβείας είναι αυξημένες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη χημική βιομηχανία, τότε αναδεικνύεται η χρησιμότητα των συσκευών Coriolis που μετρούν άριστα την παροχή μάζας και πυκνότητας του εκάστοτε ρευστού.


Αρχή λειτουργίας


Βασικός άξονας επί του οποίου λειτουργούν οι μετρητές μάζας Coriolis είναι ο δεύτερος νόμος της κίνησης του Νεύτωνα F = M x A. Όταν μια μάζα που βρίσκεται μέσα σε περιστρεφόμενο σώμα εκτελεί σχετική κίνηση ως προς το σώμα αυτό, σε μια κατεύθυνση που έχει φορά είτε προς τον άξονα περιστροφής είτε προς την αντίθετη φορά, τότε ενεργοποιούνται οι δυνάμεις Coriolis, οι οποίες αναπτύσσονται στον αισθητήρα της συσκευής.


Η συσκευή αυτή διαθέτει έναν ειδικό σωλήνα ροής που συνδέεται με το δίκτυο και διαμορφώνει δονούμενος το απαραίτητο περιστρεφόμενο σύστημα για την ανάπτυξη των δυνάμεων Coriolis, ασκώντας παράλληλα δύναμη στο ρευστό που ρέει μέσα του. Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις Coriolis θα εμφανιστούν όταν υπάρχουν όχι μόνο οι περιστροφικές δυνάμεις, αλλά και μάζα που να κινείται διά μέσου του σωλήνα ροής.


Τα τοιχώματα όμως του ειδικού δονούμενου σωλήνα (ο οποίος αντιστέκεται στην αλλαγή κατεύθυνσης του ρευστού σύμφωνα με το νόμο δράσης – ανάδρασης) είναι ελαστικά και υφίστανται ελαστικές παραμορφώσεις εξαιτίας των δυνάμεων Coriolis. Έτσι παρατηρείται μικρή μετατόπιση ανάμεσα στην κίνηση του άκρου εισόδου και του άκρου εξόδου του ειδικού σωλήνα ροής, της οποίας μετατόπισης το μέγεθος είναι ευθέως ανάλογο της παροχής μάζας διά μέσου του σωλήνα ροής της συσκευής.


Εκτός όμως από μέτρηση μάζας, οι συσκευές Coriolis επιτυγχάνουν και μετρήσεις πυκνότητας που μπορεί να γίνεται και online, βάσει της αρχής ενός συστήματος μάζας – ελατηρίου. Η συχνότητα της ταλάντωσης του συστήματος μάζας – ελατηρίου είναι μια συνάρτηση των χαρακτηριστικών του ελατηρίου και της πυκνότητας της μάζας.


Αναλογική είναι η μεταβολή στη συχνότητα της ταλάντωσης αυτής που πραγματοποιείται εξαιτίας της αλλαγής στην πυκνότητα της προσαρτώμενης μάζας Στην πράξη, σε μια συσκευή Coriolis ο σωλήνας ροής λειτουργεί σαν το δονούμενο σύστημα ελατηρίου. Η μετρούμενη φυσική συχνότητα του σωλήνα είναι ευθέως ανάλογη με τη μάζα του ρευστού που περιέχεται στο σωλήνα. Δεδομένου του σταθερού όγκου του σωλήνα ροής, η μάζα ανά μονάδα όγκου δίνει την πυκνότητα του ρευστού.
Μετρητές τρίτης γενιάς


Στους μετρητές τρίτης γενιάς, όπως είναι ο μετρητής Coriolis με βρεχόμενα μέρη από τιτάνιο ή ανοιξείδωτο χάλυβα και από ειδικά κράματα τύπου Hastelloy, καταφεύγουν οι εταιρείες λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας. Έτσι εξασφαλίζεται πλήρης ανθεκτικότητα απέναντι σε ρευστό οποιασδήποτε φάσης της παραγωγής. Η τελευταία γενιά μετρητών έχει ένα νέο σχεδιασμό, καταργώντας την ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από την περιοχή όπου εφαρμόζεται πάνω στο σωλήνα η συσκευή Coriolis.


Η τοποθέτηση της νέας συσκευής, καθώς και η εγκατάσταση, γίνονται χωρίς περιορισμούς, σε οποιοδήποτε σημείο ενός δικτύου σωληνώσεων, χωρίς να επηρεάζεται πλέον η συσκευή από τις μεταβολές της πυκνότητας των προς μέτρηση ρευστών ή από κραδασμούς μέσα στις σωληνώσεις, όπως συνέβαινε παλιά.


Βελτιωμένος σχεδιασμός


Στις καινούριες συσκευές μέτρησης, η αντικατάσταση των παλιών αποσβεστήρων από ολοκληρωμένο σύστημα μάζας και ελατηρίου επιτρέπει στους σωλήνες να λειτουργούν για τον αποσβεστήρα σαν ελατήρια, έχοντας παράλληλα την ικανότητα να «αυτοαντισταθμίζονται».


Σημαντικό είναι πως η αλλαγή στην πυκνότητα του ρευστού εντός του σωλήνα προκαλεί μεταβολή του συντελεστή αντίστασης Κ στα άκρα του σωλήνα, ο οποίος λειτουργεί σαν ελατήριο και επιτρέπει στο ρευστό να λειτουργεί το ίδιο ως παράμετρος απόσβεσης. Έτσι επιτυγχάνεται η αυτοεξισορρόπηση του αμιγώς υπολογισμένου συστήματος σε κάθε λειτουργική συνθήκη.


Τον τελικό υπολογισμό της τιμής της μέτρησης επηρεάζουν επίσης το μήκος του σωλήνα που συνδέει τη συσκευή με τη σωλήνωση του δικτύου, το μέτρο ελαστικότητας Ε αυτού, η ροπή αδράνειας σε κάμψη του συνδέοντος σωλήνα, η μάζα του εσωτερικού κυλίνδρου και η ιδιοσυχνότητα του ειδικού σωλήνα ροής της κατασκευής.


Με βάση τις αρχές του σχεδιασμού του, ένα τέτοιο σύστημα μέτρησηςδεν δέχεται καμία εξωγενή δόνηση, ούτε στο μετρητή, ούτε στη βαλβίδα, ούτε στους συνδέοντες σωλήνες. Στις βελτιώσεις της εξελιγμένης μορφής των μετρητών ροής ανήκει ο ειδικός σύνδεσμος που φέρει ειδικό βιδωτό αντάπτορα πάνω στις συγκολλητές συνδέσεις των δύο άκρων του μετρητή, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται συνδέσεις χωρίς τη χρήση πρόσθετων δακτυλιδιών στεγάνωσης (O-rings), καθώς και μέτρηση μικρότερων ροών με απόλυτη ακρίβεια.


Μετρητές παροχής όγκου


Κάθε παραγωγική διαδικασία που σχετίζεται με τη διαχείριση πρώτων υλών υγρών, μειγμάτων, αερίων κλπ. διενεργεί μετρήσεις παροχής όγκου με εργαλεία που συνήθως ονομάζουμε «ροόμετρα», «παροχόμετρα», «υδρομετρητές» ή «ογκομετρητές».


Τα ροόμετρα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:


1. Ροόμετρα κλασικής τεχνολογίας. Πρόκειται για ροόμετρα μεταβλητού όγκου (Variable Area Flowmeters – VAF), τουρμπίνας (Turbine), θετικής μετατόπισης (Positive Displacement), ανοιχτού καναλιού (Open Channel), θερμικά (Thermal) και διαφορικής πίεσης (Orifice, Pitot).


2. Ροόμετρα νέας τεχνολογίας. Πρόκειται για ηλεκτρομαγνητικά (ΗΜ) ροόμετρα, για ροόμετρα υπερήχων, Vortex, Coriolis κ.ά.Ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα


Πρόκειται για μη σιδηρομαγνητικό σωλήνα με ηλεκτρικώς μονωμένη επιφάνεια, με μαγνητικά πηνία και ηλεκτρόδια τοποθετημένα αντιδιαμετρικά στο σωλήνα, ώστε να έρχονται σε επαφή με το μετρούμενο υγρό διά μέσου των τοιχωμάτων του σωλήνα.


Το ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο αποτελείται από το μετρητικό σωλήνα, τα ηλεκτρόδια, το υλικό επικάλυψης του σωλήνα και τον ενισχυτή/μετατροπέα.


Η κύρια κεφαλή βρίσκεται στο μετρητικό σωλήνα, διά μέσου των τοιχωμάτων του οποίου πρέπει το μαγνητικό πεδίο να διαπερνά το μετρούμενο ρευστό, καθιστώντας σκόπιμη τη μη ύπαρξη σιδηρομαγνητικών ιδιοτήτων για το σωλήνα. Έτσι, τα επιτρεπόμενα υλικά κατασκευής του είναι τα ελαστομερή (πλαστικά) ή τα κεραμικά. Τα ηλεκτρόδια έρχονται σε άμεση επαφή με το υγρό, και πρέπει να είναι ανθεκτικά σε αυτό.


Τα πιο κοινά σε χρήση υλικά κατασκευής των ηλεκτρομαγνητικών ροόμετρων είναι το ανοξείδωτο ατσάλι, τα κράματα CrNi και Hastelloy, η πλατίνα, το ταντάλιο, το τιτάνιο και το ζιρκόνιο. Η σωστή λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου και η ανθεκτικότητα στη διάβρωση εξαρτώνται από τη σωστή επιλογή του υλικού.
Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο χωρίς ηλεκτρόδιο (χωρητικού τύπου)


Για ρευστά με εξαιρετικά χαμηλή αγωγιμότητα (π.χ. από 0,05Μs/cm) ή με την ιδιότητα να επικάθονται στα ηλεκτρόδια, υπάρχει η λύση των χωρητικών ηλεκτροδίων που τοποθετούνται εξωτερικά του liner χωρίς να έρχονται σε επαφή με το ρευστό.


Διαμετρικά και περιμετρικά του άξονα ηλεκτροδίου τοποθετούνται τα πηνία, τα οποία τροφοδοτούνται μέσω του ενισχυτή σήματος.


Ο ενισχυτής σήματος


Το σήμα τάσης (μεταξύ μV και mV) εξαρτάται από τη ροή, προωθείται στον ενισχυτή σήματος και μετατρέπεται σε βιομηχανικά σήματα.


Ο ενισχυτής σήματος έχει τις εξής δυνατότητες:


1. Ενίσχυση του σήματος τάσης με μεγάλη ακρίβεια.


2. Μετατροπή του ενισχυμένου σήματος σε ψηφιακές ποσότητες.


3. Φιλτράρισμα των παρασιτικών τάσεων και παρεμβολών.


4. Βαθμονόμηση των σημάτων εξόδου με τις παραμέτρους (περιοχή μέτρησης, διάσταση σωλήνας, εύρος των mA εξόδου κλπ.).


5. Μετατροπή των βαθμονομημένων ψηφιακών τιμών σε κατάλληλα βιομηχανικά σήματα κατάλληλα για επεξεργασία (π.χ. 4-20 mA), παλμούς και ψηφιακά σήματα που μεταφέρονται σε υπολογιστές μέσω ειδικών πρωτοκόλλων, όπως είναι τα Hart, Profibus PA, DP, Fieldbus, RS485 κλπ.


6. Ένδειξη σε τοπικό ενδεικτικό όργανο.Εφαρμογές


Τα ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, χημικών (για οξέα, αιωρήματα, αλκάλια, σόδα κλπ.) και διάφορες άλλες που επεξεργάζονται χαρτοπολτό, ασβέστη, μπετόν, αιώρημα γύψου, πολτούς κ.ά. Το νερό βέβαια παραμένει η πιο κλασική εφαρμογή, καθώς τα ροόμετρα αυτού του είδους μετρούν παροχές όγκου σε δίκτυα νερού, γεωτρήσεις, διαλύματα νερού και δίκτυα αποβλήτων, σε στερεά, αστικά και βιομηχανικά λύματα κ.α.


Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη συσκευή, τα ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα είναι δυνατό να μετρήσουν τη παροχή όγκου σε οποιοδήποτε υγρό με αγωγιμότητα άνω των 5μS/cm.Ροόμετρα υπερήχων


Τα ροόμετρα υπερήχων μετρούν τον όγκο υγρών, αερίων και ατμού, ενώ οι δύο βασικοί τύποι τους είναι τα Doppler και τα Transit Time.


Στα ροόμετρα Transit Time, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε καθαρά υγρά, υπάρχουν πομποί και δέκτες υπερήχων. Οι πομποί στέλνουν σήμα υπερήχων από τη μια πλευρά του σωλήνα στην άλλη και αντίστροφα. Το ροόμετρο μετράει και τους δύο χρόνους διέλευσης σήματος. Η διαφορά των δύο σημάτων είναι ανάλογη της ροής.


Τα συγκεκριμένα ροόμετρα είναι κατάλληλα για κρυογενικές εφαρμογές (από -200 βαθμούς Κελσίου), για θερμά υγρά, αέρια και ατμό (έως +500 βαθμούς Κελσίου), για πιέσεις ως 1.500 bar, καθώς και για εφαρμογές custody transfer, δηλαδή εφαρμογές φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων με ακρίβεια κάτω του 0,2% της μετρούμενης ποσότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις κατάλληλα είναι τα ροόμετρα πολλαπλών ζευγών (αισθητηρίων), 3, 4 ή και 5, όπως άλλωστε ορίζει και η τεχνολογία πιστοποίησης για custody transfer εφαρμογές.


Τα ροόμετρα υπερήχων τα συναντάμε σε φλαντζωτή έκδοση, αλλά υπάρχει δυνατότητα να γίνει μέτρηση και εξωτερικά από τη σωλήνα (clamp on, όταν δεν μπορούμε να τρυπήσουμε ή να διακόψουμε τη ροή, συνυπολογίζοντας και τα χαρακτηριστικά της σωλήνας), καθώς και με τη μέθοδο hot tapping, όπου τοποθετούνται οι αισθητήρες χωρίς να κοπεί ο σωλήνας και η παροχή, απλά τρυπώντας στα τοιχώματα του σωλήνα.


Σήμα υπερήχων στέλνουν και τα ροόμετρα τεχνολογίας Doppler για βρόμικα ρευστά, όπου το σήμα αντανακλάται στα κινούμενα σωματίδια, τα οποία κινούνται το ίδιο γρήγορα με το ρευστό. Καθώς το σήμα διαπερνάει το ρευστό, η συχνότητά του μεταβάλλεται ανάλογα με το μέσο όρο της ταχύτητας του ρευστού. Ένας δέκτης ανιχνεύει το ανακλώμενο σήμα, μετράει τη συχνότητά του και ο μετρητής υπολογίζει τη ροή από τη διαφορά της εκπεμπόμενης και ανακλώμενης συχνότητας.


Ροόμετρα μεταβλητού όγκου


Διαμέσου του σωλήνα ρέει το ρευστό, αναγκάζοντας να σηκωθεί ένας πλωτήρας σε απόσταση από τα τοιχώματα του σωλήνα, ώσπου να εξισορροπήσουν οι εξής ασκούμενες στον πλωτήρα δυνάμεις:


1. Η σταθερή δύναμη της βαρύτητας G.


2. Η άνωση Α.


3. Η δύναμη S του ρευστού που ενεργεί πάνω στον πλωτήρα και εξαρτάται από τη ροή του.


Η τοποθέτηση μαγνητικών διακοπτών εξωτερικά από το γυάλινο ή πλαστικό σωλήνα επιτυγχάνει επιτήρηση ροής χωρίς επαφή με το ρευστό, καθώς είναι εφικτή από τις συσκευές αυτής της τεχνολογίας η παραγωγή ηλεκτρικών σημάτων.


Εφαρμογές βρίσκουν τα ροόμετρα μεταβλητού όγκου σε μετρήσεις παροχής όγκου αερίων, υγρών (κυρίως μη αγώγιμων), μειγμάτων κλπ., ενώ συχνή είναι η χρήση τους και σε συστήματα ανάλυσης αερίων ή δειγματοληψίας όπου απαιτείται σταθερή ροή του δείγματος, σε μικρές κατά βάση ποσότητες όγκου. Γι? αυτό και αρκετά τέτοια ροόμετρα έχουν ενσωματωμένη χειροκίνητη βάνα για τη ρύθμιση της ροής.


Ροόμετρα θετικής μετατόπισης (Positive Displacement)


Κατασκευασμένα από κατάλληλα πιστόνια και άλλα περιστρεφόμενα –σύμφωνα με τη ροή του ρευστού– υλικά, τα ροόμετρα θετικής μετατόπισης είναι κατάλληλα για custody transfer εφαρμογές, για νερό, για καύσιμα, ακόμα και για παχύρρευστα τρόφιμα (π.χ. μέλι). Η ένδειξη μεταφέρεται μέσω ενός παλμοδότη στον ενισχυτή, ο οποίος ενισχύει και μετατρέπει το σήμα σε βιομηχανικό.


Τα ροόμετρα θετικής μετατόπισης μετρούν με απόλυτη ακρίβεια ως και πολύ μικρές ροές υγρών και αερίων χωρίς τη χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας, ενώ χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ροής μιας φοράς (π.χ. ροή καυσίμων φυσικού αερίου και ροή νερού).


Για την εγκατάστασή τους απαιτούνται μηχανισμοί φιλτραρίσματος του ρευστού και εξαερωτές για τις μετρήσεις ροής υγρών, ενώ αξίζει να σημειωθούν η ανεξαρτησία της μέτρησης από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και οι αυξημένες απαιτήσεις σε συντήρηση.
Ροόμετρα Vortex


Τα ροόμετρα Vortex στηρίζονται στη μέθοδο Von Karman Effect. Ένα πλατύ και κατάλληλα διαμορφωμένο σώμα τοποθετείται στο ρεύμα της ροής του ρευστού, πάνω στο οποίο σώμα δημιουργούνται δίνες (vortex) τις οποίες μετρά το ροόμετρο. Η ταχύτητα ροής είναι ανάλογη της συχνότητας των δινών που παράγονται.


Τα συγκεκριμένα ροόμετρα είναι κατάλληλα για μετρήσεις χαμηλής πυκνότητας ρευστών, αερίων και ατμού, καθώς και ρευστών με μεγάλη ταχύτητα ροής. Αποτελούνται από το μετρητικό σωλήνα και το μετατροπέα/ενισχυτή σήματος, ενώ διατίθενται σε φλαντζωτή έκδοση και sandwich/wafer (χωρίς φλάντζες) για τη μέτρηση ατμού, διοξειδίου του άνθρακα, αργού, φυσικού αερίου, πεπιεσμένου αέρα και υγρών χαμηλής ή μηδενικής αγωγιμότητας. Σημαντική είναι η δυνατότητα αντιστάθμισης πίεσης ή και θερμοκρασίας και υπολογισμού της μάζας, ή ακόμα και η κανονικοποίηση της ροής αερίων σε συνθήκες περιβάλλοντος.


Τα ροόμετρα τύπου Vortex διαθέτουν γραμμική έξοδο, δεν έχουν κινούμενα μέρη ούτε αισθητήριο σε επαφή με το υλικό, λειτουργούν με ψηφιακή τεχνολογία, προσφέρουν αξιοπιστία, επιφέρουν χαμηλές πτώσεις πίεσης στις γραμμές ρευστών που μετράνε, ενώ διατίθενται και σε έκδοση 2-wire, έχοντας συνήθως 1-3 εξόδους 4-20mA, έξοδο παλμών και επικοινωνία HART.


Κριτήρια επιλογής


Για την επιλογή του κατάλληλου ροόμετρου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής στοιχεία:


1. Το ρευστό που θα μετρηθεί.


2. Οι συνθήκες μέτρησης (θερμοκρασία, πίεση).


3. Η χημική σύσταση του μετρούμενου υλικού.


4. Οι φυσικές ιδιότητες (πυκνότητα, ιξώδες, αγωγιμότητα κλπ.).


5. Η επιθυμητή ακρίβεια και επαναληπτικότητα στη μέτρηση (%FS, MV).


6. Η αναγκαία προστασία του μετρητή (περιβάλλον εγκατάστασης, IP grade).


7. Η διατιθέμενη ηλεκτρική τροφοδοσία (AC/DC).


8. Οι έξοδοι των ηλεκτρικών σημάτων (mA, pulses).


9. Η ψηφιακή επικοινωνία που είναι πιθανό να μπορεί να αξιοποιηθεί από την εγκατάσταση του χρήστη (RS485, Hart, profibus PA/DP κλπ.).


10. Η διάσταση της γραμμής (DP).


11. Ο τρόπος σύνδεσης του οργάνου (flanghed, wafer, sanitary κλπ.).


12. Τα απαιτούμενα από το χρήστη πιστοποιητικά (PED, ISO, ATEX, FDA, NAMUR κλπ.).


13. Οι οποιεσδήποτε πρόσθετες λειτουργίες της εγκατάστασης.


Σημαντικότατος παράγοντας για τη σωστή μέτρηση και την εφαρμογή των προδιαγραφών της επιλογής είναι να γίνει εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για όλες τις μεθόδους μέτρησης απαιτείται εγκατάσταση σε απόσταση πολλαπλάσια της διαμέτρου D του ροόμετρου από γωνίες, βάνες κλπ., ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή εντός του σωλήνα και να αποφεύγονται οι στροβιλισμοί, η τυρβώδης ροή κλπ.


Αναγκαίες είναι επίσης η χρήση κατάλληλου καλωδίου μεταξύ ροόμετρου και ενισχυτή/μετατροπέα και η πρόβλεψη για πιθανή μελλοντική τροποποίηση των συνθηκών περιβάλλοντος και μέτρησης.*Ο κ. Γιώργος Μαλιώτης είναι μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ.

Ελέγξτε επίσης

Αερολίπανση, αεροέδρανα, και τεχνολογικές εφαρμογές

Η αερολίπανση είναι μια τεχνική χάρη στην οποία αντικαθίσταται το λιπαντικό έλαιο από ατμοσφαιρικό αέρα, …