;
;

Επικυρώθηκε η αποβολή της GS1 Ελλάς Α.Ε.

Τον περασμένο Μάιο, το ελληνικό µέλος του Οργανισµού GS1, GS1 Ελλάς Α.Ε., αποβλήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του GS1 για παράβαση του καταστατικού του GS1.

Μετά την αποβολή της, η GS1 Ελλάς επιχείρησε να ανατρέψει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ενώπιον δικαστηρίου των Βρυξελλών. Μετά από δεκαοκτάµηνη δικαστική διαδικασία, τον Δεκέμβριο του 2009 το ∆ικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήµατα της GS1 Ελλάς.

Επομένως, απαγορεύεται πλέον στην GS1 Ελλάς να εµφανίζεται ως µέλος του Οργανισµού GS1 στην Ελλάδα, να εκδίδει αριθµούς για barcode του συστήµατος GS1 και να χρησιµοποιεί την επωνυµία και τα εµπορικά σήµατα GS1.

Καθώς η GS1 Ελλάς δεν είναι πλέον Φορέας – Μέλος του GS1, κατά τη διάρκεια των επόµενων µηνών, το Κεντρικό Γραφείο του GS1 θα υποστηρίξει τη δηµιουργία ενός νέου µη κερδοσκοπικού φορέα GS1 στην Ελλάδα από Έλληνες χρήστες, ο οποίος θα τελεί σε συµµόρφωση µε το Καταστατικό του GS1. Ενόσω διαρκεί η διαδικασία σύστασης του νέου φορέα GS1, οι εγχώριες εταιρίες που χρειάζονται αριθµούς barcodes και σχετική υποστήριξη µπορούν να επικοινωνούν µε το Κεντρικό Γραφείο του GS1 στην ηλεκτρονική διεύθυνση greece@gs1.org ή µέσω του website www.gs1greece.org.

Η απάντηση της GS1 Ελλάς ΑΕ

Σε απάντηση των παραπάνω η εταιρία GS1 Ελλάς ΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

«Ακόμη και σήμερα ο GS1 AISBL δολίως αποσιωπά ότι αίτησή του για ασφαλιστικά μέτρα (προσωρινή διαταγή) σε βάρος της εταιρίας μας GS1 Ελλάς ΑΕ εξεδικάσθη στις 12/03/2010 και απερρίφθη με απόφαση του αρμόδιου δικαστή που δημοσιεύθηκε στις 15/03/2010.

»Συγκεκριμένα, στην αίτησή του που απορρίφθηκε, ζητούσε ο GS1 AISBL να παραλείπει η εταιρία μας να χρησιμοποιεί τα σήματα GS1 και να μην ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα να είναι μέλος του συστήματος GS1.

»Αυτά τα αιτήματα απορρίφθηκαν από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο και ο GS1 AISBL παραλείπει να κάνει την ανάλογη ανακοίνωση, ως η καλή πίστη επιβάλλει, προκαλώντας σύγχυση και παραπληροφόρηση της ελληνικής αγοράς αλλά και επιβεβαιώνοντας τη δόλια πρόθεσή του για αθέμιτη συμπεριφορά.».

Ελέγξτε επίσης

Σεμινάριο του ΣΒΕ για την κλιματική αλλαγή

Σεμινάριο εργασίας για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου, πραγματοποίησε ο …