Τα μηχανήματα και οι πρώτες ύλες είναι οι πρωταγωνιστές της αύξησης των εξαγωγών

Τάση αναπροσαρμογής του εξαγωγικού μοντέλου της χώρας στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και εξέλιξής του προς ένα πιο βιομηχανοποιημένο πυρήνα, δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.
Μπορεί οι εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να χαμηλώνουν οριακά τον πήχη της αύξησης του περασμένου Νοεμβρίου από το 39% στο 37,9%, αλλά εξαιρετικά θετικό κρίνεται το γεγονός της μεγάλης αύξησης εξαγωγών Μηχανημάτων (+73,7%), Πρώτων Υλών (98,7%) και Βιομηχανικών Ειδών (46,7%).
Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, μία μετάβαση προς ένα πιο αναπτυγμένο εξαγωγικό πρότυπο της Ελλάδας, δεδομένου ότι τα βιομηχανικά προϊόντα καλύπτουν πλέον πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της αναπροσαρμογής του εξαγωγικού μοντέλου, από την Εξωστρέφεια Ανάγκης στην Εξωστρέφεια Ευκαιρίας. Οδηγούμαστε δηλαδή, χάρη στις προσπάθειες των Ελλήνων Εξαγωγέων σε εξαγωγές μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, σε εξαγωγές προϊόντων που ενσωματώνουν καινοτομίες και ελληνική τεχνογνωσία. Αν μάλιστα, εκλείψουν γραφειοκρατικά αντικίνητρα, που αυξάνουν κατακόρυφα το κόστος παραγωγής των ελληνικών προϊόντων, και τονωθεί ουσιαστικά η ρευστότητα των εξωστρεφών επιχειρήσεων, οι εξαγωγές θα αυξηθούν άμεσα ακόμη περισσότερο συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».
Η ανάπτυξη του ελληνικού εξαγωγικού προτύπου προκύπτει και από το γεγονός ότι η κατηγορία των Μηχανημάτων-Υλικών Μεταφορών (μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, βιομηχανικός εξοπλισμός κ.α.), με αξία εξαγωγών 259,2 εκατ. ευρώ «απειλεί» τη δεύτερη θέση που παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια διατηρούν τα Τρόφιμα (262 εκατ. ευρώ).
Την πρωτοκαθεδρία διατηρούν τα Βιομηχανικά Είδη (κατεργασμένα δέρματα, νήματα, είδη ξυλείας, χαρτί, μεταλλικά είδη, σίδηρος, χάλυβας κ.α.), με 342,4 εκατ. ευρώ.

Ελέγξτε επίσης

Σεμινάριο του ΣΒΕ για την κλιματική αλλαγή

Σεμινάριο εργασίας για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου, πραγματοποίησε ο …